काशिनाथ त्र्यंबक तेलंग

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

काशिनाथ त्र्यंबक तेलंग हांचो जल्म दि. 30 ऑगस्ट 1850 ह्या दिसा मुबंय हांगा एक मध्यम वर्गांतल्या गोंयकार घराण्यांत जालो. ताच्या बापायचें नांव बापुभाई. काशिनाथाच्या बापोलयाक भुरगें नाशिल्ल्यान ताणें काशिनाथाक पोसको घेतलो. शाळेंत ताचें इंग्लीश आनी संस्कृत हें विशय खूब बरे आशिल्ले. मॅट्रिकेचे परिक्षेंत संस्कृत ही दुसरी भास घेवन पास जावपी हो पयलो विध्यार्थी. फुडें ताणें एल्फिन्स्टन म्हाविध्यालयांत प्रवेश घेतलो आनी 1868 वर्सा इतिहास आनी अर्थशास्त्र हे विशय घेवन तो बी.ए जालो. 1869 वर्सा तो संस्कृत आनी इंग्लीश हे विशय घेवन एम. ए. जालो. उपरांत ’भगवानदास पुरूषोत्तमदार पुरस्कार’ ही सामकी कठीण अशी मानिल्ली संस्कृताची परिक्षाय तो पास जालो. सदांच पयल्या क्रमांकान पास जायत राविल्ल्यान ताका जायत्यो शिश्यवृत्यो आनी इनामा फावो जालीं. पिरायेच्या बाविसाव्या वर्सा ताणें एल.एल.बी.ची परिक्षा पास जावन मुंबय हाय कोर्टांत वकिलीच्या वेवसायाक सुरवात केली. मजगतच्या काळांत तो भैरवनाथ कानविंदे हाचे पुतळाबेन (अन्नपूर्णाबाई) हे चलयेकडेन लग्न जालो. इ. स. 1867 ते 1872 ह्या काळांत तो एल्फिन्स्टन म्हाविध्यालयाचो फॅलो आशिल्लो. पिरायेच्या विसाव्या वर्सा ताणें आद्दा शंकराचार्यांचें चरित्र बरयलें. एकविसाव्या वर्सा तो मुबंय महानगरपालिकेचो वांगडी जालो. डॉ. बेवर हाचो रामायणाविशींचो सिध्दान्त ताणें पिरायेच्या बाविसाव्या वर्सा खोडून काडलो. तशेंच भगवदगीता ही बायबला वयल्यान रचल्या ह्या लेरिंगेच्या प्रतिपादनाक मुद्दांसयत जाप दिवन ताणें तें मत फट थारायलें. पिरायेच्या 32 व्या वर्सा तो 1882 च्या एज्युकेशन कमिशनाचो अशासकीय वांगडी जालो. ताचे उपरांत दोन वर्सांनी तो मुंबय कायदो मंडळाचो सभासद जालो. 35 व्या वर्सा ताणें फिरोझशाह मेहता आनी बद्रुद्दिन तय्यबजी हांच्या आदारान बॉम्बे प्रेसिडेन्सी असोसिएशनाची स्थपणूक केली. इ.स. 1889 वर्सा मुंबय हाय कोर्टाचो न्यायाधीश म्हणून ताची नेमणूक जाली. हिंदू कायधांतल्या सुदारणांचो ताणें पुरस्कार केलो. संमती पिरायेच्या बिलाचोय ताणें नेटान पुरस्कार केल्लो. 15 ते 16 वर्सांमेरेन चलयांचें लग्न जावंचे न्हय अशें ताचें मत आशिल्लें. तो समाजीक सुदारणेचो पुरस्कर्तो आशिल्लो. स्त्रीशिक्षण, विधवाविवाह, स्त्रविमोचन हे विशीं तो सदांच फुडाकार घेतलो. जातीचीं बंधनां सदळ जावंची अशेंय ताचें मत आशिल्लें.