कासरगोड

विकिपीडिया कडल्यान

कासरगोड ( कासरकोड) हे भारातन्चे केरळ राज्यान्तु एक जगो।

हे कासरगोड जिल्लन्चे मुख्यलय । हचे पहिलेचे नाव कानगिराकुट्ट्म ।

भुगोल[बदल]

कासरगोड १२.५ उ ७५.० पू अस्सा। कासरगोड्न्तु दोन तालुक अस्सन्ची : कासरगोड अनि होसदुर्ग।

जन अिन शिकवण[बदल]

२००१न्चे कानिश्मरिन्चे प्रकार कासरगोड्न्ची जानासंख्या ५२,६८३।

हन्तु दर्लमन्शे ४९% अिन बाइलमन्शे ५१%।

दर्लमन्शन्तु शिक्वाण दर ८२% अनि बाइलमन्शन्तु ७६%.

भास[बदल]

कन्नाड, मळयालम अिन तुळु हानगन्ची मुख्य भासा. केलाव जन कोंकनी वई उल्लैतान्ची

पोळोन्चे जागे[बदल]

  • मल्लिकर्जुन देवास्थान
  • थेरुवात्तु मसीिद
  • मलिक दीनर मसीिद
  • मधुर देवास्थान
  • चन्द्रिगिर िकला
  • एड्नीर मठ
  • अरिकाडी देवास्थान

लोक न्रुत्य[बदल]

थेयम हन्गन्चे मुख्य लोक न्रुत्य। हे सोड्लारी काथाकळी, याक्श्गान अिन भुत्ता कोलु हन्गा प्रासिद्ध। मुस्लिमन्चे ओप्पना, कोल्काळी अिन दौफ़ मुत्त्ताल भारी प्रासिद्ध।

भायर्ची कडी[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=कासरगोड&oldid=214780" चे कडल्यान परतून मेळयलें