काॅनरॅड एमिल ब्लाॅक

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

'कॉनरॅड एमिल ब्लॉक नामनेचो अमेरिकन जीवरसायनशास्त्रिज्ञ.1934 त ताणें म्युलिकांतल्या तांत्रिक विद्दालयांतल्यान रसायनी अभियंत्रिकी निशयांत्रिकी विशयांतली पदवी घेतली . कांय काळ स्वित्झर्लंडांत रावतकच 1936 त तो अमेरिकेक गेलो . 1938 त ताणें कोलंबिया विद्दापिठाची जीवरसायनशास्त्रचीपीएच . डी. पदवी मेळयली आनी थंयच 1946 मेरेन ताणें संशोधन केलें.1942 त ताणें डेव्हिड रिटेनबर्ग हाच्या पालवान कॉलेल्ट्ररॉलाच्या जैव संश्र्लेशणाविशींच्या संशोधनाक सुरवात केली. 1946त शिकागो विद्दापिठांत तो जीवरसायनशास्त्राचो पावली प्राध्यापकआनी 1950त प्राध्यापक जालो. 1954 त हार्वर्ड विद्दापिठाच्या रसायनशास्त्र विभागांत जीवरसायशास्त्राचो हिगिन्स प्राध्यापक म्हणून नेमणूक जाली आनी 1968 त तो त्या विभागाचो अध्यक्ष जालो . 1940 सावन ताणें कॉलेल्टॅरॉलाचेर संशोधन करपाक सरवात केल्ला.कॉलेस्टॅरॉच्या जैव संश्र्लेशणांत वट्ट शत्तीस रसायनीक रुपांतरणां आशिल्ल्याचें ताणें प्रयोगांवरवी सिध्द केलें. शरीरक्रियाविज्ञानाविशींच्या गिन्यानाखेरीज टर्पिनां.कॅरोटिनां, रबर आदी उद्देगीक रसायनीक पदार्थांच्या संश्र्लशणाच्या गिन्यानांतून ब्लॉक हाच्या संशोधनाक लागून भर पडल्या. कॉलेस्टरॉला खेरीज ग्लुटाथायोन ह्या प्रथिनाच्या चयापचयांतल्या (metabolism) म्हत्वाच्या पदार्थांचेरुय ताणें संशोधन केलां . जीवरसायनीक क्रमविकासाच्या वेगवेगळयो गजाली ह्या विशयाचेरुय ताणें संशोधन केलां. कॉलेल्टॅरॉल आनी वसाम्लां (fatty acids) हांच्या चयापचयाची यंत्रणा आनी नियत्रण. हांचेविशींच्या सोदाखातीर 1964 वर्साचो वैजकी आनी शरीरक्रिविज्ञानाचो नोबॅलपुरस्कार ब्लॉक हाका फेओडोर लायनॅन ह्या शास्त्रज्ञावांगडा वांटून मेळ्ळो. ताका आनिकूय खूब भोवमान फावो जाल्यात. Lipid Matabolism हो ताचो ग्रंथ 1961 त उजवाडाक आयलो.'''' ==