कुर्रेय आफोंस पेद्रु पाउल ब्राज

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

कुर्रेय आफोंस पेद्रु पाउल ब्राज हो सुटके झुजारी आशिल्लो.

जिणें वळख[बदल]

कुर्रेय आफोंस पेद्रु पाउल ब्राज हे एक नामनेचे पत्रकार आसले. तांचो जल्म 29 जून 1982 दिसा जालो. तांच्या बापायचें नांव रॉक आनी आवयचें नांव क्लाऊन पाशेको आसले.

शिक्षणीक पात्रताय[बदल]

मार्च 1918 वर्सा तांणी मुंबय विद्यापिठाची, कृषी विज्ञानाची पदवी मेळयली. बरें गुण मेळिल्ल्यान पुण्याच्या शेतकी महाविद्यालयांत तांचें नांव मानादिकांचे वळेरेंत आसा.

वेवसाय[बदल]

1918 वर्सा गोंयच्या कृषी आनी रान खात्यांत तांकां नोकरी मेळ्ळी. 1918 ते 1931 वर्सा मेरेन तांणी असोळणें गांवचो शासक म्हूण वावर केलो. उपरांत ते तेरसैरा सिरकूनश्क्रिसांव आग्रीकोला, मडगांव (Terceira Circunsericao Agricola) हे संस्थेचे मुखेली जाले. 30 वर्सा नोकरी केले उपरांत 1949 वर्सा ते निवृत्त जाले. 1919 वर्सा तेन्नाच्या गोंयच्या कृषी आनी रान खात्याच्या निर्देशकान तांकां ‘ऊं गनेज सॅतिपश द सॅति काबे पाश’ (‘Hm Ganez de site pes e sete cabecas’) म्हूण तांचो भोवमान केल्लो.

हेर म्हत्वाचो वावर[बदल]

भारताची, पर्यायान गोंयची पीक वाडोवपाचे नदरेन कुर्रेयानी बरेच नवे नवे प्रयोग केले. असोळणें, वेळ्ळी आंबेली हांगा सरकारी जमनींत तांणी माडाच्या पिकाची उदरगत केली. नाल्लाचे उदरगतीच्या संस्कृतीक, वेपारी आनी उद्देगीक आंगांचो अभ्यास करपा खातीर तांकां श्रीलंकेत धाडिल्लो. ह्या वेळार तांणी केल्ल्या अभ्यासाक लागून तेदेवेळच्या गोंयच्या गवर्नर जनरलान तांचो भोवमान केल्लो. तांणी बरयिल्ला प्रबंध पुस्तकरूपान उजवाडाक आयलो. शेतवडीचीं उपकरणां, रसायनीक सारीं, कीटक नाशकां आनी शेतवडीच्या मळार नवीं नवीं यंत्रां वापरांत हाडून शेत कामत्यांक तांचो वापर कसो करचो आनी आपलीं शेतकामां सोपीं कशीं करचं हांची प्रात्यक्षिकां, यांत्रिकीकरणाच्या आदारान शेतकामत्यांक दाखोवन ताचें कडसून तांचो वापर (यंत्राचो) करपांत तांचो म्हत्वाचो वांटो आसा.

वेव्हारीक जिवीत[बदल]

1941 ते 1947 वर्सा मेरेन ते सालसेत नगरपालिकेचे अध्यक्ष आसले. त्या वेळार तांणी रेबड आनी कोयरापासून सारें करपाची पद्दत सुरू केल्ली. तांणी देवी, रॅबिज ह्या भिरांकूळ दुयेसां आड खर उपाय येवजण राबयिल्ली. तशेंच मडगांव शारांतले येरादारी वेवस्थेंत सुदारणा हाडपाचो मोलाचो यत्न केल्लो. म्हत्वाच्या मुद्दांचेर भासाभास मडगांव शाराची गटार वेवस्था हो कळीचो मुद्दो. कुर्रेयन समर्थपणान आपल्या अध्यक्षपणाचे कार्यकाळांत गटार वेवस्थेंतय सुदारणा हाडपाचो यत्न केला. ते खर राष्ट्रवादी आसले. 1950 ते 1960 तांणी ‘अ व्हीद’ (A vida) ह्या पुर्तुगेज खबरां पत्राखातीर बरपावळ केल्या. 1961 वर्सा गोंय पुर्तुगेजांच्या बंदपासांतल्यान मेकळें जालें आनी मुक्त गोंयांत, मडगांव शारांत कोंकणीच्या विकासा पासत कोंकणी भाशा मंडळ ही संस्था स्थापन जाली. पेद्रू कुर्रेय ताचे संस्थापर अध्यक्ष आशिल्ले. ह्या मंडळावरवीं तांणी कोंकणी कार्यकर्त्यांचो एक पंगड तयार केल्लो. ह्या कोंकणी कार्यकर्त्यांनी कोंकणी भास आनी साहित्य हांचे उदरगतीक मोलाचो हातभार लायलो आनी कुर्येयाचें ध्येय फुडें व्हेलें. जाचें कार्य आज मेरेन चालू आसा.

खाशेलो वावर[बदल]

1962 वर्सा मडगांव आठवे कोंकणी परिशदेचे ते येवकार अध्यक्ष आशिल्ले. 14 फेब्रुवारी 1965 दिसा ते ह्या संवसांरातल्यान गेले.

संदर्भ[बदल]

[1]

  1. भेंब्रे रजनी अशोक; हांणी घडयलें गोंय; दामोदर प्रकाशन, कुडचडें- गोंय, 2013.