कूर्ट आल्डर

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

कूर्ट आल्डर नामनेचो जर्मन रसायनशास्ञज्ञ.

शिक्षण[बदल]

1938 त, ताका जर्मन केमिस्ट संस्थेकडल्यान एमिल फिशर यादस्तीक पदक मेळ्ळे. त्याच वर्सा हाँल हांगाच्या हे संस्थेचो तो वांगडी जालो. 1950 त, कोलोन विध्यापीठाच्या वैजकी विभागान ताचो भोवमान करून ताका एम. डी. पदवी दिली. 1954 त सालामान्का विध्यापीठान ताका डॉक्टरेट दिली.

वावर[बदल]

मँलेइक अम्ल वा क्विनानां हातूंत ब्युटाडइनांसारकीं दोन एकांतरीत व्दिबंद आशिल्ल्या संयुगांचो आस्पाव करप ही डाइन संश्रलेशणातली गरजेची विक्रिया आसा. डील्स आनी क्विनोन हांच्या विक्रियेविशींचो एक निबंद 1928 त उजवाडायलो. तांणी हे विक्रियेचें स्वरूप प्रयोंगावरवीं पयलेच फावट सिद्ध केलें आनी ब-याच वलयी संयुगांच्या संश्र्लेशणाखातीर हे विक्रियेचो वापर करून दाखयलो. कापराचो रेणू, प्लास्टिक, कँथॅरीडीन, अर्गो स्टेरोल आनी व्हिटामिन-डी ह्या पदार्थाचें संश्रलेशण करपाखातीर हें विक्रियेचो खूब वापर जालो. क्रियाशील रसायनीक कारकाबगर ही विक्रिया जावं येता, हें तिचें खाशेलेपण.

खाजगी जिवित[बदल]

कूर्ट आल्डर नामनेचो जर्मन रसायनशास्ञज्ञ. ताचें भुरगेपण उधेगीक वसाहतीच्या वाठारांत गेलें. पयलें म्हाझूज सोंपतकच ताका घर सोडून वचचें पडलें. ताणें रसायनशास्ञाचें शिकप बर्लिन आनी कील विधापीठांत प्राध्यापक म्हूण (1934-36) आनी आय. जी. फाबॅन हाच्या लिव्हरकुशेन हांगाचे संशोधन प्रयोगशाळेंत (1936-40) मुखेली म्हूण काम केलें. हे प्रयोगशाळेंत आसतनाच संश्रिलश्ट रबराच्या संरचनेविशीं आनी प्राप्तीविशीं ताणें संशोधन केलें. कोलोन विध्यापीठाच्या रसायनशास्त्र विभागाचो मुखेल जालो. कार्बनी रसायनशीस्त्रांतल्या ‘डिइन’ ह्या म्हत्वाचा वर्गाच्या संश्रलेशणाविशींच्या संशोधनाखातीर ताका ताचो गुरू ओटो डील्स हाच्या वांगडा 1920 वर्सा रसायनशास्ञाखातीर आशिल्लो नोबेल पुरस्कार वांटून मेळ्ळो.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=कूर्ट_आल्डर&oldid=175624" चे कडल्यान परतून मेळयलें