केळशीची फामाद दर्यादेग

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

केळशीची दर्यादेग ही गोंयच्या दक्षिण जिल्ह्यातल्या केळशे ह्या गांवांत आसात. केळशे हो गांव दक्षिण जिल्ह्यांतलो साश्टी म्हालांतलो. साल न्हंय ही अरेबीयन दर्यांत व्हांवता. पर्यटनाचें तळ म्हूण केळशीचो दर्या हो सगळ्याक फामाद. हो ल्हान सो आनी सोबीत गांव दर्याच्या मदें आसा. केळशी हो एक ल्हान गांव पूण खूब सुंदर. हो गांव दर्याक लागून खूब फामाद जाला. पयली ही दर्यावेळ चड फामाद जांवक नासलो पूण आंता सगळ्यांच्या तोंडार केळशीचो दर्यावेळ म्हूण गाजता. दर्या पळोवक जायते पर्यटन येतात जशे वीदेशी आनी देशी पर्यटन येतात. पर्यटनाचो काळ हो नोव्हेंबर ते एप्रील म्हयन्यांत आसता.सूटयेंत थोडो विसव घेवंक आनी मन शांत करूंक आपल्या बायल-भुरग्यां वांगडा ह्या दर्यावेळेर येतात. चडशे देशी पर्यटक मे म्हयन्यात येतात.[1]

केळशीची दर्यादेग

केळशेतलीं होटेलां[बदल]

  1. लीला
  2. होलीडे इन
  3. ओल्ड एन्कर
  4. रेडीसन
  5. हाती माहाल

हीं कांय हॉटेलां आसात जीं फामाद आसात. हांच्या भायर आनी जायतीं ल्हानशीं खावपाचीं होटेलां आसात जशे रीवर कोव, गॅफीनोस, गोलडन आय, फीशर मॅन वाफ्, रायस बोव्ल, वॉक इन आदी अशीं जायती हॉटेलां आसात. पर्यटनाक लागून जायतो लोक आपलीं पोटां भरतात. जशे दर्यादेगेर ल्हान उद्योगांत तयार केल्ले कपडे विकून, फळां विकून, भाड्याची गाडी चलोवन, दर्या लागीं ल्हान-ल्हान हॉटेलां घालून आपलो धंदो चलयतात. जायते गांवा भायले लोक हांगा येवन आपलो धंदो चलयतात जशे लामाणी आनी काशमिरी. दर्यावेळ आनीक ओडलायणो जावपाक सांजेच्या वेळार जायत्यो कार्यावळी आसतात. पेरशूट रायड्, बनाना रायड्, जॅटस्की, बोट रायड् अशे जायते कार्यावळी आसात. हें सगळें पळोवन लोक खूब खूशाल जातात. पर्यटकांक बाजार करपाक लेगीत जायते कपड्यांची दुकानां घातल्यांत आनी तांकां लागून रातच्यो कार्यावळी आसतात. दर्यादेगेर जीं हॉटेलां आसतात तातूंत दर ब्रेस्तारा पार्टी जातात जाका 'बीच पार्टी' अशें म्हणटात. दर्या भायर केळशी ह्या गांवांत पळोवपा सारकें जायतें आसा जशी इर्गज, शाळा, पांचविचार शेतां आसात. हीं शेतां आनी थंड वारें घेवन जिवाक सूsss जाता.[2]

कश्टी नुस्तेकार[बदल]

ह्या दर्याक लागून जायत्या नुस्त्याचो धंदो चलता आनी लोक नुस्तें विकून आपलीं पोटां भरतात. हाका लागून पर्यटकांक नुस्त्याचें जेवण खावपाक आवडटा. पर्यटकांचें मुखेल जेवण म्हळ्यार गोंयचे शीत, कडी आनी नुस्तें. गोंयचे नुस्तेकार नुस्तें विकपाक घरां घरांनी वतात आनी हो धंदो करून आपलीं पोटां भरतात.

निश्कर्श[बदल]

केळशीच्या दर्याक लागून हो गांव खूब प्रसिध्द जांवक पावला आनी केळशीच्या ह्या गांवा बदला बरयल्यार सोपून सोपचेना.

संदर्भ[बदल]

  1. http://goa-tourism.com/
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Cavelossim