कोंकणी चित्रपट

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

कोंकणी चित्रपट सुमार ५०-५५ वसाँ आदी कॉरज्माच्या दिसांनी ԱՁԿ Հ कोंकणीविश्वकोश : o (lent) मुंबय तशेंच गोयांत जेजू क्रिस्ताच्या जिविताचेर कोंकणी संवाद प्रेक्षकांखातीर ते 'डब' केल्लें.

‘मोगाचो आंवडो' (१९५०) हो पयलो कोंकणी चित्रपट अशें मानतात. ही चित्रपट 'द एक्सेंज टॉकीज ऑफ इंडिया', 'चायना अँड आफ्रिका' हे कंपनीन मुंबय तयार केल्लो. ताची बरोवपी, निर्मातो आनी हांणी केल्ल्यो. प्रा. लेवीस एम्. रातूस, जेम्स ब्रागांझा हांणीय ह्या चित्रपटांत वांटो घेतिल्लो.

१९५० वसर्ग गॉयांत फातिमाचे सायबेिणीची मूर्त Histoft. RIT ââso for WRTHT ETöf our Lady of Fatima in Goa नांवाचो एक कोंकणी वार्तापट तयार केल्लो.

१९६३ त, फ्रेंक फॅर्नाद हाणे 'फ्रेंक फिल्म्स' कंपनीवरवीं मुंबयंत आशिल्लो हो चित्रपट ए. सलाम हाणे दिग्दर्शित केल्लो. सी. साल्वारीस, बॉयर, आंतोनॅत, ऑफेल्य, ए. एम्. बी. रोज, रमी कुलासो, सेबी कुतीन्यु आदी कलाकारांनी तातूंत वांटो घेतिल्लो. ह्या चित्रपटाक फ्रैंक फेर्नाद हाणेच संगीत दिल्लें.

१९६५ त, फ्रैंक फेर्नाद हाणे स्वताच संगीत दिवन 'फ्रेंक फिल्म्स' कंपनीवरवीं मुंबयत 'निर्मोण’ हो आनीक एक चित्रपट तयार केली.ए. सलाम हाणे दिग्दर्शित केल्ल्या ह्या चित्रपटांत सी. आल्वारीस, शालीनी, अँथनी डिसा, सोउझ फेर्राव, अांतोनेत, ऑफेल्य, रॉबिन वाज, जॅक सोउझ फेर्राव ह्या कलाकारांनी वांटो घेतिल्लो.ह्या चित्रपटाची कथा समाजीक जावन आसा. तुफानाक लागून बोट बुडटा, घोवाचो पत्तो ना म्हूण बायल परिस्थितीक लागून परत लग्न जाता, निमाणो घोव-बायलेचो आनी भुरयांचो एकवट जाता.ह्या चित्रपटाक राश्ट्रपति पुरस्कार फाव जाला आनी ताचेर आदारून ‘तकदीर हो हिंदी चित्रपट तयार केला.

१९६७ त, जेरी ब्रागांझा हाणे स्वताच बरोवन दिग्दर्शित केल्लो केली. मोगाचे कथेचेर आदारित आशिल्ल्या ह्या चित्रपटांत जेरी ब्रागांझा,

१९६९ त, फ्रैंक फेर्नाद हाणे 'फ्रेंक फिल्म्स' वरवीं मुंबयंत ‘म्हजी घरकान्न' ही चित्रपट काडली.विनोदी मोगाकथेचेर रचिल्ल्या ह्या संगीत दिल्लें. ह्या चित्रपटांत जासोंत वाज, सेसील्या माशाद आदी

ते उपरांत आयिल्ले कांय चित्रपट अशेः चित्र वेता कंपनीची ‘तपस्विनी' (१९८०), विकास फिल्म्स कंपनीचो 'जन मन' (१९८०), (१९८२), अंबिका फिल्म्सचो 'गिरेस्तकाय' (१९८५).

१९७० त, आल्बेर्त द ब्रिटोना हाणे 'ब्रिटोना फिल्म्स' कंपनीवरवीं दिग्दर्शित केल्ल्या ह्या चित्रपटाची कथा डेविड द सोउझ हाणें बरयल्ली आनी ताका मानुएल आल्फॉसो हाणें संगीत दिल्लें.समाजीक कथानक आशिल्ल्या ह्या चित्रपटांत दुस्मान जाल्ले दोग इश्ट परत एकठांय येतात,

१९७१ त, दास मुथुकृष्णन हाणे म्हैसूर हांगा अंबिका फिल्म्स कंपनीवरवीं ‘जिवीत आमचे अशें’ हो चित्रपट काडलो. वाय. व्ही.राव हाणे दिग्दर्शित केल्ल्या ह्या चित्रपटाची कथा दास मुथुकृष्णन हाणे आशिल्ल्या ह्या चित्रपटांत हिंदू-किरिस्तांव घराब्यांची एकचार दाखयला. ह्या चित्रपटांत डॉ. रामकृष्ण रामाणी, बॅटी नाजारेथ, सेसीलिया माशादो, फेलीस्यु कार्दोज आदी कलाकारांनी भूमिका केल्यात आनी पी. बी. श्रीनिवासन् एस्. जानकी अंजली हांणी गीतां गायल्यांत.

१९७५ त, अंबिका फिल्म्स कंपनीन 'बगलांट' ही चित्रपट काडली. ह्या चित्रपटांत प्रेमकुमार, सँबी कुतिन्यु,आलफ्रेड रोज, ज्यो रोज, पॉल रॉमी, फ्रेडी बार्बोजा, फेलिक्स मेंदीस, टॉनी बेटी, बॅटी नाझ, रीटा रोज, फेर्राव ह्या कलाकारांनी वांटो घेतला.

१९७६ त, टॉनी कुतिन्यु आनी क्रीस पॅरी हॉणी मुंबय क्रिप्टन मोशन पिक्चर्स हे कंपनीवरवी 'भुयारांतलो मनीस' हो पयलोच रंगीत चित्रपट तयार केलो.श्रीधर नायक आनी एस्. फिलीप हांणी दिग्दर्शित केल्ल्या ह्या चित्रपटाची कथा क्रीस पॅरी हाणे बरयल्या. क्रीस पॅरी हाणेच संगीत दिल्ल्या. ह्या चित्रपटांतलीं गीतां आशा भोंसले, मेबल, अॅडॉल्फ आनी रुफा हांणी गायल्यांत. ह्या चित्रपटांतले कलाकार अशेः सी. आल्वारीस, आल्मैदा, हेलन परेरा, पॉल पॅरी, जॉर्ज रिल्टो, लुसियारो डायस, मेर्सिया तावारीस, नूर महंमद, आलेक्स रास्कोन, राधा बाराटक्के.

१८७७ त, युनायटेड यंगस्टर्स जेमु, मंगलोर हे कंपनीन ‘मोग आनी मायपास' हो चित्रपट काडली. ह्या चित्रपटांतले कलाकार अशेः ऑझी, सिकैरा, प्रकाश कुमार, किन्सेंट पी. कामत, जॉन परेरा, सह्याद्री, व्हिल्फी, पी. वी. श्रीनिवासन्, व्हिल्फी रंबिदास, मीना रंबेिदास, सेबास्तियान.

१९७८ त, कोंकणी पेिक्चर्स हे कंपनीन ‘तिसरी चीट' हो चित्रपट तयार केली. ह्या चित्रपटांत डी. पीटर गोन्साल्वीस, वेिलफ्रेंड, जी. डिसौझा, रॉनाल्ड डिसौझा, हेन्री डिसौझा, व्हिक्टर कोनेसेरो, जॉयू लोबो, ग्रेस परेरा, राजन, राजानंद रेड्डी आनी सुरेश ह्या कलाकारांनी वांटो घेतला. ते उपरांत आयिल्ले कांय चित्रपट अशेः चित्र वेता कंपनीची ‘तपस्विनी' (१९८०), विकास फिल्म्स कंपनीचो 'जन मन' (१९८०), (१९८२), अंबिका फिल्म्सचो 'गिरेस्तकाय' (१९८५).

‘जबाबदारी' ह्या पयल्या कोंकणी टेलिफिल्माचो प्रेिमियर शो २१ डिसेंबर १९८९ ह्या दिसा मडगांव (गोंय) हांगा जालो. बोनफिसियो पेगादो, रत्ना गोवेाकार, सी. डी. सेिल्वा, अँथनी सा, रोमीयो मॅडीस, जे. फेमीन, फेल्सां आनी बेबी प्रेिसिल्का ह्या कलाकारांनी वांटी घेतला.

- कीं. वि. सं. मं.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=कोंकणी_चित्रपट&oldid=175632" चे कडल्यान परतून मेळयलें