मजकूराशीं उडकी मार

गणेश वासुदेव जोशी

विकिपीडिया कडल्यान

गणेश वासुदेव जोशी महाराष्टांतले एकुणिसाव्या शेंकड्यांतले एक निश्ठावान सामाजीक वावुरपी.तांचें पुराय नांव गणेश वासुदेव जोशी,पूण सार्वजनिक काका ह्या नांवान ते प्रसिध्द आशिल्ले.

जल्म

[बदल]

तांचो जल्म सातार्याक वासुदेव आनी सावत्रीबाई हांगेर जालो.तांचें घराणें मूळचें कसबा संगलमेश्र्वर,रत्नागिरीचें,पूण पोट भरपाक हें घराणें सातायाक स्थयीक जालें.तांचें इंग्लीश सातवे मेरनचें शिक्षण सातायाक जालें.सार्वजनिक काका नोकरे निमतान पुण्याक आयले(1848)आनी न्यायालयांत कारकून म्हणून रूजू जाले.

शिक्षण

[बदल]

तांचें इंग्लीश सातवे मेरनचें शिक्षण सातायाक जालें.सार्वजनिक काका नोकरे निमतान पुण्याक आयले(1848)आनी न्यायालयांत कारकून म्हणून रूजू जाले.अंतर्गत मतभेदांक लागून तांणी नोकरेचो राजिनालो दिलो(1856).उपरांत तांणी वकिलीची परिक्षा दिली(1865)आनी पुण्यांतूच ते वकिली करपाक लागले.वकिलीच्या वेवसाया वांगडाच तांणी भौशीक कामांत रस घेतलो

वकीलपत्र

[बदल]

क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके हांचे वकीलपत्र घेवपाक पुण्यांतलो कोणूच वकील मुखार येन्नाशिल्लो.अशा वेळार तांणी तांचें वकीलपत्र स्विकारपाचें धाडस दाखयलें.

काम

[बदल]

जोशी आनी रानडे हांणी मेळून अर्थाक उघेगीक आनी राजकी स्वरुपांचीं जायतीं कामां हातांत घेतलीं आनी जनतेक जागत आनी संघटीत करपाचें मोलादीक काम केलें.