गुरूनाथ नाईक

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

गुरूनाथ विष्णू नाईक हे गूढकाण्यो, कादंबरी बरवपी लेखक आनी पत्रकार.

जल्म[बदल]

गुरुनाथ विष्णू नाईक हांचो जल्म दि. 02 जून 1938 या दिसा गोयांत जालो.


संवसारीक जीण[बदल]

नाईक हांचे मूळ आडनाव राणें. हें घराणें अडवयचें. गुरूनाथाल्या आजान पुर्तुगेजांविरूध्द युध्द पुकारले. ताका 28वर्सांची बंदखण जाली आनी ताका तिमोर बेटार धाडपान आयलो. तेन्ना ताजी आजी गुरूवार आसली. आजाभशेन तीसुध्दा सुटके झुजारी आसली. पुर्तूगेज सुटके झुजार्यांजच्या फाटसून हात धूवन फाटसून लागल्याकारणान तांका भूमीगत जावन दिस काडचे पडटाले. त्यामजगती तांचे आडनाव राणे हे बदलून ताणी नाईक अशें दवरलें.


वावर[बदल]

ल्हान गुरूनाथाचेर हे स्वातंत्र्याचे, साहसाचे संस्कार ल्हानपणासावनच जाले. मनोहर माळगावकर हे भौमानेस्त लेखक गुरूनाथाल्या बापायले म्हळ्यार विष्णूले खासा इश्ट. तांच्या सहवासान गुरूनाथाक बरवपाची गोडी लागली. रहस्यकाणो बरवपापयलीं गुरूनाथ नाईक हांचे अनेक विशयांचेर बरवप सुरूच आसलें. अनेक मराठी मासिकांतल्यान ताणी हेमचंद्र साखळकर ह्या नावान बरयलें. आकाशवाणीच्या पुणे केंद्राखातीर कांय संगीतिका आनी गोवा केंद्राखातीर कांय श्रुतिका ताणी बरयल्यो. 1970 साली कामाखातीर पुण्यांत आयले आसताना तांची भेट सदानंद प्रकाशनाचे खाडिलकर हांच्या वांगडा जाली. ताणी नाईक हांका दोन रहस्यकाण्यो बरवन दिवपाची विनंती केली. नाईक हाणी हय म्हळे आनी ‘मृत्यूकडे नेणार चुंबन’ ही पयली रहस्यकाणी बरवन दिली. दुसर्याण दिसा ‘शास्र्तज्ञाच्या मृत्यूचे गूढ’ ही दुसरी रहस्यकाणी बरवन दिली. थोड्याच दिसानी खाडिलकराले पत्र आयले, आमी दोनुय कादंब-यो उजवाडायता. अशातरेन गुरूनाथ नाईक रहस्य कादंबरीकार जाले. इतलेंच न्हय तर सगल्यान चड म्हळ्यार 1211च्या वयर कादंबर्योन बरयल्ल्या कारणान तांचे नाव लिम्का बूक ऑफ रिकॉर्डस् हातून आयलां.


संदर्भ[बदल]

[1]

  1. भांगरभुय दिसाळें 2 जुन 2017 (शुक्रार)
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=गुरूनाथ_नाईक&oldid=174847" चे कडल्यान परतून मेळयलें