गूल्येल्मो मार्कोनी

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

गूल्येल्मो मार्कोनी

जल्म गूल्येल्मो मार्केझे मार्कोनी हाजो जल्म 25 एप्रिल 1874 या दिसा इटलीतल्या बोलोन्या हांगा जालो. शिश्रण

नामनेचो इटालियन भौतिशास्त्रज्ञ. बोलोन्या आनी फ्लॉरेन्स हांगा खजगी रितीन शिक्षण घेतकच तो लोगहॅर्न हांगाचे तांत्रिक शाळेंत शिक्षणाखातीर गेलो. विघार्थी आसतनाच ताका भौतिकीय आनी विधुत् शास्त्रांची गोडी लागली.

खाजगी जीवित आपले प्रयोग पुडें चालू दवरपाखातीर तो 1893 त इंग्लंडाक गेलो. थंय टपाल खात्याचो मुखेल अबियंतो विल्यम प्रीस हाचेकडेन ताची वळख जाली. 1894त ताणें बोलोन्य लागसार आपल्या बापायचे अस्टेटीचेर संदेस वगनाव्शीं प्रयोग सुरू केले. 1900 वर्सा जमनीवयलीं स्थानकां आनी जहाजां हांचूंत बिनतारी तारायं6 सामग्री बसोवपाखातीर आनी ती वापरांत हांडपाखातीर सेवा उबारपाक मार्को नी इंटरनॅशनल मरिन कम्युनिकेशर कंपनी लि. ही संस्थ स्थापन केली. त्याच वर्सा मार्कोनी हांणें बिनतारी तारायंत्रविधेच्या उपकरण संचांतले सुदारणेविशीं आपलें नामनेचें एकस्व मेळयलें डिसेबर 1901त कॉर्नवॉल (इंग्लंड) हांगाच्या पॉल्डयू स्थानकासावन प्रशित जाल्ले संदेश अटलांटिक महासागर हुंपून न्यू फाउंडलंड हातूंतल्या सेंट जॉन्य हांगा मेलोवपाक ताका यश आयलें. अशें तरेन कांय रेडिओ तरंग वातावरणच्या वयल्या थरासवन परावर्तित जातात आनी कांय खेपे दिसापरस रातचीच परिस्थिती रेडिओ प्रेशणाक अनुकूल आसता, हाचो ताणें सोद लायलो. सप्टेंबर 1981त इमग्लंडसावन ऑस्ट्रेलियाक पयलो रेडिओ संदेश धाडपाक मार्कोनीक यश आयलें. 20 जुलय 1937 या दिसा ताका रोमांत मरण आयलें.