गेरहार्ट डोमाक

विकिपीडिया कडल्यान
Gerhard Domagk nobel.jpg

गेरहार्ट डोमाक हांचो जल्म ३० ऑक्टोबर १८९५त लागो ब्रांडनबुर्क हांगा जालो. मरण:२४ एप्रिल १९६४,बरबर्ग-अस्तंत जर्मनी.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=गेरहार्ट_डोमाक&oldid=201144" चे कडल्यान परतून मेळयलें