गोयच्यों परबो

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

गोंयच्यों परबो जायत्यो असात. जशें चवथ, दिवाळी, नातलां,आनी तशेच गोंयच्या वेगवेगळया जाग्यानी साबार जात्रा आनी काले जातात. देखीक शिरगांवची जात्रा, जांबावलेचो गुलाल, वास्को सप्तह, मडगांवची दिंडी, पेडणेचो दसरो, आदी हें उत्सव मनयतात.

गोंय हें सोबीत राज्य म्हूण जगभर फामाद आसा. गोंयांत चवथ व्हडा उमेदीन मनयतात.चवथ भाद्रपद म्हयन्यात येता.चवथीची तयारी लोक आदींच एक म्हयनो भर करतात, घर झाडप, रंग काडप, घरांत सगळे सामन भरप, नवें कपडे घेवप आदी. भुरगीं तर भोंवच खोशी आसतात. चवथी दिसां लोक गणपतिची मुर्ति पुजतात. गणपती देड दीस, पांच दीस, णव दीस, इकरा दीस, तशेंच एकवीस दीस अशें पुजतात. चवथी दिसांनी सगळयाच्या घरांनी तरेतरेची खाणा-जेवणां करतात. चारुय दिकांनी उजवातीचो परमळ पसरिलो आसता. तशेंच संगीताचो आवाज कानार पडटा. सगळया कडेन खोशयेचे वातावरण दिसता. अशें तरेन लोक चवथ व्हडा उमेदीन मनयतात. चवथ जातकच हिंदू लोकांची नदर दिवाळी कडेन आसता. दिवाळी म्हळयार उजवाडाचो सण. सगळे कडेन घरांघरांनी आकाश दिवें तशेंच आंगणात लायटी दिसतात. सगळ्या घरांनी फोव करतात देखीक गोड फोव, तिख फोव, दुदांतले फोव, बटाट फोव, रोसांतले फोव, इतलेंच न्हय तर आनी खूब तरेचें फोव आसा. आदीं घरांतली जाण्टी खूब तरेचे फोव करताली आनी दिवाळी येवचे पयली तयारेक लागताली. वातावरण खूब उत्साही जातालें.

संदर्भ[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=गोयच्यों_परबो&oldid=174952" चे कडल्यान परतून मेळयलें