मजकूराशीं उडकी मार

गोल्डा मॅयर

विकिपीडिया कडल्यान

गोल्डा मॅयर हाचो जल्म 3 मे 1897, कीव, उक्रोन ह्या गांवांत जालो. 8 डिलेंबर 1978, जेरुसलेम हांगां सोंपलो. इत्रायल राज्याची संस्थापक आनी चवथी प्रधानमंत्री (पयली बायल प्रधानमंत्री). प्रधानमंत्री पद हाशील करपी ती संवसारांतली तिसरी बायल आशिल्ली. 1906त आपल्या कुचुंबावांगडा ती उक्रेन सावन अमेरिकेच्या मिलवॉकी प्रदेशांत स्थायीक जाली. तिचें शिक्षण थंयच जालें आनी उपरांत कांय तेंप तिणें थंयच शिक्षीण म्हूण वावर केलो. मुखार लॅबर झिऑनिस्ट पक्षाच्या मिलवॉकी फांटयाची अध्यक्ष जाली.

झायनिझम चळवळिखाला संवसारांतले साबार ज्यू लोक जेन्ना पॅलेस्टायनांत वचून रावपाक लागले, तेन्ना 1921त तीय आपल्या घोवा वांगडा पॅलेस्टायनांत गेली(सधाचें इइत्रायल राज्य). तंय सुरवेक तिणें किब्बूटज शारांत आनी उपरांत तेल अवीक शारांत आपलो राबितो केलो. किब्बूद्ज शारांत आसतना ती जनरल फॅडरेशन ऑफ लॅबर संघटनेची प्रतिनिधी, तेच संघटनेच्या व्हूमन्स लॅबर कॉन्सिल फांटयाची सचीव आनी तेच संघटनेचाया एक्झेक्युटीव कमिटीची वांगडी आशिल्ली. तेल अवीव शारांत आयल्या उपरांत तिणें तारकून म्हूण आनी हेर कनिश्ठ वावर केला.

इइत्रायल देश अस्तित्वांत आयल्या उपरांत 1949त जाल्ले वेंचणुकेंत ती संसदेचेर वेंचून आयली. बॅन गुरीयनच्या मंत्रीमंडळांत तिचो आस्पाव आसलो. 1946त तिच्या घोवाक मरण आयल्या उपरांत तिणें गोल्डा मॅयरसन हें आपलें नांव बदलून हबरीवमॅयर हें नांव घेतलें. 1949ते 1956 ह्या काळांत इइत्रायलच्या मंत्रिमंडळांत ती एकलीच बायल मनीस आसली. 1968त लेबर पार्टी च्या जनरल सेक्रेटरी पदाचो राजीनामो दिलो. मार्च 1969त प्रधानमंत्री लेवी एशकलच्या मरणा उपरांत ती इइत्रायलाची हंगामी प्रधानमंत्री जाली. ऑक्टोबर 1973 यॉन किप्पूरच्या अरबांआड जाल्ल्या झुजांत इइत्रायलचें खूब नुकसान जाल्यान विरोधकांनी तिचेर टिकांचो शिंवर केलो. हाका लागून तिका प्रधानमंत्री पदाक सोडचीट दिवची पडली. 1978त पिरायेच्या 80व्या वर्सा तिका मरण आयलें.

संदर्भ[बदल]

[1]

  1. Konkani Vishwakosh, Goa University
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=गोल्डा_मॅयर&oldid=201187" चे कडल्यान परतून मेळयलें