चर्चा:ओल्ड गोंय/Archive 1

पानाचो मजकूर हेर भासानी समर्थीत ना.
विकिपीडिया कडल्यान

या वृत्ताचॆं नांव पॊरनॆं गॊंय दवरुक ज़ाय। ओल्ड, हॆं अंग्रेजि ऊत्र आसा। ImperiumCaelestis 05:19, 16 May 2011 (UTC)