कांज दे गोआ (गोंयचो सोप)

विकिपीडिया कडल्यान
(चांजा दे गा (गेंचो सप) सून पुनर्निर्देशित)
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Canja de Goa (Goencho sop)

'चांजा दे गा' (गेंचो सप) एक नमुनेदार भारतिपुर्तुगेज जेवणा खाणाचो सप गयांतो जावन आसा, जो एकदां पुर्तुगेज भारतांतलो एक प्रांत आसलो, जाची स्फूर्त पुर्तुगेज सपाची जावन आसा.[1] ताचे तय्यारेंत कंबियेचें मास, थळावीं चेवरिसां, पियाव, लसूण, तांदूळ, उदक आनी मीठ वापर्तात. हे सगळे जिनस एकठांय एका ल्हान तव्यार वो एका प्रेस्सुरे चकेरांत रांदतात. शेवटीं, कंबियेच्या मासआच्या हाडआंचो कसाय तांतुंत घाल्पांत येता.

गयांत, परंपरे पर्मणें, तो जलं दितल्या असतऱ्यां खातीर तय्यार कर्पांत येतालो. पयल्या जल्मांक, सासुमाय आपल्या सुनांक एक पर्त विने हाच्या सऱ्याची बाटली आनी सो कंब्यो धाडटाल्यो, ज्यो हो सप तय्यार कर्पांत वापर्ताले, कित्याक अशें करप आवय्यांक आनी भलायकी मेळवपाक बरें जेवण संजताले.

तें सुमार सकाळच्या ११ वरांचेर, काळचे कडिये, गड तरानचे चेटने आनी खाऱ्या सांगाताक, घेवपांत येतालें. थडे फावटी, तें मळांनी भुर्ग्यां कडल्यान, तांच्या आवय-बापायंक आनी तांचे परस व्हड पिरेच्या भावनडांक जे थंय वावुर्ताले, तांकां एक मातियेच्या आयदनांत पाठवपांत येतालें..

संदरब[बदल]

  1. Cherie Y. Hamilton, "Os sabores da lusofonia: encontros de culturas", Senac 2005, सांचो:ISBN