चिखले

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
प्रकार गांव
थळावें नांव चिकलयें
तालुका नांव मुरगांव
जिल्लो नांव दक्षिण गोवा
राज्य नांव गोंय
जिल्लो दक्षिण गोवा
तालुका_नांवां मुरगांव
लागींचे शार MORMUGAO
क्षेत्रफळ एकूण 1.89
लोकसंख्या एकूण 2680
लोकसंख्या वर्स 2011
लोकसंख्या घनत्व 1420
लोकसंख्या पुरुश 1350
लोकसंख्या स्त्री 1330
लिंग गुणोत्तर 985
अधिकृत भास कोंकणी


चिखले (६२६८८०)[बदल]

चिखले हे दक्षिण गोंयातल्या मुरगांव तालुक्यातलो १८८.६७ हेक्टर क्षेत्राचेो गांव आसून २०११ च्या जनगणने प्रमाण ह्या गांवांत ६६९ कुटुंबांचे आनी पुराय २६८० लोकसंख्या आसा. हांगा लागीचे शार मुरगांव १० किलोमीटर अंतरावर आसा. हांगा १३५० दादले आनी १३३० बायलां आसात. हांगा अनुसूचित जातीचे लोक ४५ आसून अनुसूचित जमातीचे ३७६ लोक आसात. ह्या गांवाचो जनगणनेतलो स्थल निर्देशांक ६२६८८० [1] आसा.

साक्षरताय[बदल]

 • वट्ट साक्षर लोकसंख्या: २११७
 • साक्षर पुरुश लोकसंख्या: ११२७ (८३.४८%)
 • साक्षर स्त्री लोकसंख्या: ९९० (७४.४४%)

शिक्षणीक सुविधा[बदल]

गांवांत १ शासकीय पूर्व-प्राथमिक शाळा आसा. गांवांत १ शासकीय प्राथमिक शाळा आसा. सगळ्यांत लागीं कनिष्ठ माध्यमिक शाळा दाबोळे ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं माध्यमिक शाळा दाबोळे ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं उच्च माध्यमिक शाळा दाबोळे ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं पदवी महाविद्यालय दाबोळे ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं अभियांत्रिकी महाविद्यालय वेर्णा १० किलोमिटरा परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं वैजकी महाविद्यालय बांबोळे १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं वेवस्थापन संस्था वेर्णा १० किलोमिटरा परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं पॉलिटेक्निक वेर्णा १० किलोमिटरा परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं वेवसायिक प्रशिक्षण शाळा मुरगांव ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं अनौपचारिक प्रशिक्षणकेंद्र मुरगांव ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं अपंगां खातीर खाशेली शाळा मुरगांव १० किलोमिटरा परस चड अंतराचेर आसा.

वैजकी सुविधा (शासकीय)[बदल]

सगळ्यांत लागीं समाजिक आरोग्य केंद्र १० किलोमिटरा परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं प्राथमिक आरोग्य केंद्र ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं प्रसूति आनी बालकल्याण केंद्र ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं क्षयरोग उपचार केंद्र १० किलोमिटरा परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं अ‍ॅलोपॅथी रुग्णालय १० किलोमिटरा परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं पर्यायी वैजकी रुग्णालय १० किलोमिटरा परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं दवाखानो १० किलोमिटरा परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं पशुवैजकी रुग्णालय १० किलोमिटरा परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं कुटुंब कल्याणकेंद्र ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा.

वैजकी सुविधा (अशासकीय)[बदल]

गांवांत १ एमबीबीएस पदवीधर वैजकी वेवसायीक आसा. गांवांत आनीक २ पदवीधर वैजक वेवसायीक आसा. गांवांत २ वखदालयां आसा.

पिवपाचे उदक[बदल]

गांवांत शुद्धीकरण केल्लें नळाच्या उदकाची पुरवण जाता. गांवांत शुद्धीकरण करूंक नशिल्ल्या उदकाची पुरवण जाता. गांवांत धांपिल्लें बांयच्या उदकाची पुरवण जाता. गांवांत उघड्या बांयचें उदकाची पुरवण जायना. गांवांत हॅन्डपंपाच्या उदकाची पुरवण जायना. गांवांत ट्यूबवेलाच्या/बोअरवेलाच्या उदकाची पुरवण जायना. गांवांत झरीच्या उदकाची पुरवण जायनाना. गांवांत न्हंय/खाजनाच्या उदकाची पुरवण जायना. गांवांत तळी/कोंडाच्या उदकाची पुरवण जायना. गांवांत हेर खंयच्याच पद्धतीच्या उदकाची पुरवण जायना.

नितळसाण[बदल]

गांवांत बंद गटार उपलब्ध आसा. गांवांत उघडें गटार उपलब्ध ना. नीट जलस्त्रोतांत सांड उदक सोडिल्ले आसा. हो वाठार पुराय स्वच्छता अभियानात आसा. गांवांत न्हाणीघर आनी सार्वजनिक स्वच्छता घर उपलब्ध आसा. गांवांत न्हाणीघर सोडून सार्वजनिक स्वच्छता घर उपलब्ध ना. गांवांत ग्रामीण उत्पादक केंद्रां ना जाल्यार सॅनिटरी हार्डवेअर मांड उपलब्ध ना. गांवांत ग्रामीण सॅनिटरी हार्डवेअर मांड उपलब्ध ना. गांवांत सामूहिक बायोगॅस ना जाल्यार उत्पादक पुनर्वापराची वेवस्था उपलब्ध ना.

दळण-वळण आनी येरादारी[बदल]

गांवांत पोस्ट ऑफीस उपलब्ध आसा. गांवांत उपपोस्ट ऑफीस उपलब्ध आसा. गांवांत पोस्ट आनी तार ऑफीस उपलब्ध आसा. गांवचो पिन कोड ४०३७१२ आसा. गांवांत दूरध्वनी उपलब्ध आसा. गांवांत भौशीक दूरध्वनी केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत मोबाईल फोन सुविधा उपलब्ध आसा. गांवांत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं इंटरनेट सुविधा ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत खाजगी कूरियर उपलब्ध आसा. गांवांत शासकीय बस सेवा उपलब्ध आसा. गांवांत खाजगी बस सेवा उपलब्ध आसा. गांवांत रेल्वे स्थानक उपलब्ध ना. गांवांत ऑटोरिक्षा उपलब्ध आसा. गांवांत टॅक्सी उपलब्ध आसा. गांवांत व्हॅन उपलब्ध आसा. गांवांत ट्रॅक्टर उपलब्ध ना. गांवांत सायकल रिक्षा (पायचाकी) उपलब्ध ना. गांवांत सायकल रिक्षा (यांत्रिक) उपलब्ध ना. गांवांत बैल आनी हेर जनावरांनी ओढिल्ली गाडी उपलब्ध ना. गांवांत समुद्र/न्हंय बोट सेवा उपलब्ध आसा. राष्ट्रीय महामार्ग गांवाक जोडूंक ना.सगळ्यांत लागीं राष्ट्रीय महामार्ग ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. राज्य महामार्ग गांवाक जोडला. जिल्ल्यातलो मुखेल रस्तो गांवाक जोडला. जिल्ल्यातले हेर रस्ते गांवाक जोडूंक ना. सगळ्यांत लागीं आशिल्ले जिल्ल्यातले हेर रस्ते ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा.

सगळ्यांत लागीं कच्चो रस्तो ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा.

सगळ्यांत लागीं वाहतुकी करपासारखो जलमार्ग ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा.

बाजार आनी सावकारी पेडी[बदल]

गांवांत एटीएम उपलब्ध आसा. गांवांत वेपाराविशी सावकारी पेडी उपलब्ध आसा. गांवांत सहकारी सावकारी पेडी उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं सहकारी सावकारी पेडी ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत शेतकी कर्ज संस्था उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं शेतकी कर्ज संस्था ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत स्वयंसहाय्य गट उपलब्ध आसा. गांवांत रेशन मांड उपलब्ध आसा. गांवांत मंडी / कायमचे बाजार उपलब्ध आसा. गांवांत आठवडयाचो बाजार उपलब्ध आसा. गांवांत कृषी उत्पन्न बाजार समिती उपलब्ध ना. सगळ्यांत लागीं कृषी उत्पन्न बाजार समिती १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा.

भलायकी, पोषण आहार आनी मनरिजवण सुविधा[बदल]

गांवांत एकात्मिक बाल विकास योजना (पोषण आहार केंद्र) उपलब्ध आसा. गांवांत बालवाडी (पोषण आहार केंद्र) उपलब्ध आसा. गांवांत इतर पोषण आहार केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत 'आशा' कर्मचारी उपलब्ध आसा. गांवांत समाज भवन (टीव्ही वेवस्था आशिल्ली/नाशिल्ली) उपलब्ध आसा. गांवांत खेळांमळ उपलब्ध आसा. गांवांत खेळ / मनोरंजन केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत चित्रपटगृह / व्हिडिओ केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत सार्वजनिक पुस्तकालय उपलब्ध आसा. गांवांत सार्वजनिक वाचनालय उपलब्ध आसा. गांवांत खबरेपत्र पुरवण उपलब्ध आसा. गांवांत विधानसभा मतदान केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत जन्म मृत्यु नोंदणी केंद्र उपलब्ध आसा.

वीज[बदल]

२४ वरां वीज पुरवण घरगुती कामा खातीर गरमे दिसांनी (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दिसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण घरगुती कामा खातीर शिंया दिसांनी (ऑक्टोबर-मार्च) दर दिसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण शेतकामा खातीर गरमे दिसांनी (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दिसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण शेतकामा खातीर हिवाळ्यात (ऑक्टोबर-मार्च) दर दिसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण वेपाराविशीं कामा खातीर गरमे दिसांनी (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दिसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण वेपाराविशीं कामा खातीर शिंया दिसांनी (ऑक्टोबर-मार्च) दर दिसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण सगळ्यां खातीर गरमे दिसांनी (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दिसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण सगळ्यां खातीर शिंया दिसांनी (ऑक्टोबर-मार्च) दर दिसा उपलब्ध आसा.

जमिनीचो वापर[बदल]

चिकलयें ह्या गावात जमिनीचो वापर सकयल दिल्ले प्रमाण जाता (हेक्टर- क्षेत्रफळ):

 • रान : ०
 • शेतकामा खातीर ना वापरिल्ली जमीन: ११२.६७
 • ओसाड आनी लागवड ना केल्ली जमीन: ०
 • कुरणे आनी अन्य मळ: ०
 • हेर झाडांपेडा, पीकांतर्गत येवपी जमीन: ०
 • लागवडयोग्य पडीक जमीन: १८
 • कायमस्वरूपी पडीक जमीन: २०
 • सद्य स्थितींत पडीक जमीन: ०
 • पिकां सकयली जमीन: ३८
 • एकूण कोरड व्हांवपी जमीन: ३०
 • एकूण बागायत जमीन: ८

शिंपणावळ सुविधा[बदल]

शिंपणावळ करपा खातीर स्रोत अशे आसात (क्षेत्रफळ हेक्टरांनी) :

 • कालवे: ०
 • बांयो / कूप नलिका: ८
 • तळी: ०
 • ओढे: ०
 • हेर: ०

उत्पादन[बदल]

चिखले ह्या गांवांत सकयल दिल्ल्या वस्तूंचें उत्पादन जाता. (म्हत्वाचें सकयल दिल्ले प्रमाण): RICE,COCONUTS,CASHEW NUTS

संदर्भ[बदल]

 1. http://www.censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=चिखले&oldid=174991" चे कडल्यान परतून मेळयलें