जांबळ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
                                   जांबळ  

कूळ: Myrtaceae लेटीन नांव: Syzygium cumini (linn)skeels

                    जांबळ हें पाचव्याचार पानाचे मोठे झाड आसून ताचे मुखेल 

पणान दोन प्रकार मेळटात. बारीक आनी मोठी अशीं घोंसानी लागपी हीं फळां मे-जून म्हयन्यात रानमळांनी मेळटात. हीं फळां पिकतकच तांबूस- काळ्या रंगाची दिसतात . जांबळीच्या तरण्या पानांचो, सालिचो आनी फळांचो जायतो वखदी उपेग जांव येता. जांबळां खाल्ल्यार काळजाची क्रियां सुदारतात.

== उपयोग ==
                    साबार कातिचे विकार जशे फिरंग (Gonorrhea) तशेच 
                    उपदंशाक (Syphilis) लागून जाल्ल्या कातिच्या रोगाचेर उपचार 
                    करपाक , तिळांच्या तेलांत जांबळीची पानां शिजोवन तेल तयार करून
                    लायतात . जांबळांच्या बिंयांचो गर काडून ताचो लेप करतात आनी हो
                   लेप मुंमरांचेर लायल्यार तीं जिरतात.
                   जोराक लागून आंगाची जळजळ जाल्यार तशेच पींत वाडल्यार 
                   फळांचो गर आनी तीळतेल एक करचे आनी कापडाचे घडयेर घालून

ती घडी कपाळार दवरची. पींत आनी जोर कमी जाता. अन्नपचनाचो त्रास आनी भूक कमी लागता जाल्यार तशेंच पातळ परसाकडेन जाल्यार

    जांबळीच्या फळांचो गर खावंचो. परसाकडेन रगत पडल्यार बिंयेच्या

चुर्णाचो वा पानाचो रस घेवचो. तशेच जांबळीची साल झरोवन म्हवातल्यान दिवची.

                     उल्टी जाल्यार पानांचो रस काडून म्होंवातल्यान घेवचो. गोड्या

मुतात बिंयांचो चूर्ण पोटात घेवचो. तशेच पूर्ण फळां वतात सुकोवन ताचो पिठो करून एक-एक चमचो सदांच घेवचो. अशें केल्यार साखरेचे प्रमाण कमी जावपाक मदत जाता. ह्या सगळ्या वखदी उपेगा खातीर जांबळाच्या

                 बिंयांची आनी सालीचो चूर्ण आपल्या घरात सांबाळून दवरचो.
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=जांबळ&oldid=189884" चे कडल्यान परतून मेळयलें