जायरात

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

जायरात आयचे युग हे सर्तीचें यूग. जण एकल्या उत्पादकाक नव्या नव्या-पोरण्या गिरयकाचे सोदीक भायर सरचें पडटा.आयच्या काळांत उत्पादकान दर्जेदार उत्पादन दिले म्हूणन जायना जाल्यार तितल्याच नेटान आनी कलात्मक रितीन उत्पादनाची जायरात करुन,आपल्या उत्पादनाचे विशिश्ट फायदे गिरायकाचे नदरेक हाडून दिवप आनी ताजें वेळार करप हेंय उत्पादकाचें मुखेल कर्तव्य,जाका लागून गिरयकाच्या काळजांत उत्पादना विशीं मानाचें स्थान प्राप्त उत्पादनाची वळख जायराती वरवीं गिरायका मेरेन पावता.

इंग्लेशींत ऍडवर्टीझमॅंट हे उतर फ्रांसेझ भाशेंतल्या मूळ आदवरेतीर ह्या उतरांतल्यान निर्मिलां.ताजो अर्थ सुचोवणी दिवप कळोवप असो जाता.ताका लागून ऍडवर्टीझमॅंट म्ह्ळयार अस्तित्वांत आशिल्ल्या कांय गजालींची भौसाक माहिती करुन दिवप. वेपारी भाशेंत हाजो अर्थ उत्पादनाच्या खपाक लागून गिरायकाचे लक्ष आकर्शीत करप असो जाता वेगळे तरेन सांगचे म्हळ्यार ,जायरात ,म्हळ्यार उत्पादकान वा विक्रेत्यान आपल्या उत्पादनाची वा सेवेची मागणी वाडोवन,ताजी चडावत विक्री जावंची म्हणून जाणविकायेन केल्ली प्रसिध्दी,प्रो.आलर्बट फ्राय हाणें केल्ले व्याख्ये प्रमाण वाचीक वा दृश्यात्मक संदेश तयार करुन वेगवेगळ्या वेवसायीक माध्यामांतल्यान ताजो प्रसार करप,जाका लागून भौसाभितर पोशक वातावरण निर्माण जावन उत्पादन,उत्पादक,मुद्रा,सेवा व हेर गरजां विशीं जागृताय निर्माण करप.

जायरात हें विक्री कलेंतलें एक माध्यम,हाजो मूळ उद्देश उत्पादनाक चडावत बाजारपेठ मेळोवन दिवप.गिरयकांच्या मनांत उत्पादना विशीं ओड निर्माण करुन ताका तें विकत घेवपाक जायरात प्रोत्साहीत करता. हातुंतुच जायरातीचें खरें येस लिपिल्लें आसता।

गिरायकाक सदांव नवें कितें तरी जाय आसता.तो पोरण्यांत नवें सोदता.नवनिर्मिती आनी पोरण्यांतलें नवें गिरायका मेरेन पावयतालो जाल्यार जायरात ताजें माध्यम थरता.ताका लागून जायरात हें उत्पादक आनी गिरयका मदलो पूल।आयच्या युगांत गिरायकां भितर एक भावना निर्माण जाल्या.ती म्हळ्यार ज्या उत्पादनाची जायरात वाचूंक, आयकूंक वा पळोवंक मेळटा तेंच दर्जेदार उत्पादन ह्या कारणाक लागून उत्पादकूय आपल्या उत्पादनाचे जायराती विशीं दिसानदीस नव्यो मांडण्यो सोदून काडीत आसता.हया मांडण्यांक नवें रुप दिवचें,,नवो आकार दिवचो म्हणून मसुदे तयार करपी तज्ञांचो एक खास वर्ग हालींच्या काळांत अस्तित्वांत आयला.आपल्या म्हालाचीजायरात ओडलायणी कशी करपाक मेळटली हाजे विशीं मोटयो मोटयो कंपन्यो आनी उद्येजक एकसारके चिंतीत आसतात..आनी ताका लागून ते कितलेंय मोल मेजपाक तयार आसतात.

आयज दिसाळी ,म्हलोकप्रियता मेळयल्या.वेवसाय जगांत म्हयनाळयाचें वाडटें म्हत्व ,श्राव्य-दृक उपकरणां जशी पोस्टर हेर्डींग,सिनेमा,टेलिविजन,रेडियो हांकां लागून जायरातीन संवसारभर लोकप्रियता मेळयल्या.वेवसाय जगांत जायरात ही एक गरज जावन पडल्या. कारण वेवसायीक मळार प्रतिस्पतर्धी खूब वाडल्यात.ताका लागून उत्पादनाची जायरात केलेबगर उत्पादनाचो खप वाडोवप भोवच कठीण जावन पडलां.[1]

संदर्भ[बदल]

  1. कारबारी कोंकणी
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=जायरात&oldid=175030" चे कडल्यान परतून मेळयलें