मजकूराशीं उडकी मार

जेम्स एडवर्ड मीड

विकिपीडिया कडल्यान
जेम्स एडवर्ड मीड

जेम्स एडवर्ड मीड (जल्म २३ जून १९०७ , स्वानिज, ग्रेट ब्रिटन) नामनेचो ब्रिटीश अर्थशास्त्रज्ञ.

ऑरियल महाविद्यालयांतल्यान पयल्या वर्गांत पदवेची परीक्षा पास जातकच १९३०-३१ वर्सा ताणें केंब्रीज हांगा आपलें पदव्युतर शिक्षण घेतलें. थंय नामनेचो अर्थशास्त्रज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स हाच्या ट्रीटीड ऑन मनी ह्या ग्रथांवयल्या चर्चासत्रांत वांटो घेवपाची ताका संद मेळ्ळी. १९३०-३७ ह्या काळांत ताणें ऑक्सफर्डच्या हर्टफर्ड महाविघाल्यांत अधिछात्र म्हूण काम केलें. त्याच काळांत १९३६ वर्सा ताचें 'ॲन इंट्रोडक्शन टू इकॅानॅामिक ॲनालिसिस ॲंड पॅालिसी' हें पुस्तक उजवाडा आयलें. फुडें १९३७ ते १९४७ मेरेन तो राशट्रसंघाच्या वितविभाग आनी अर्थीक गुप्तवार्ता सेवे चो वांगडी आशिल्लो. १९३८-४० हीं दोन वर्सां ताणें हेच संस्थेच्या जागतिक अर्थसर्वेक्षणांचो संपादक म्हूण काम केलें. १९४० ते १९४५ मेरेन मंत्रिमंडळच्या कार्यालयाच्या अर्थविभागाचो वांगडी आनी १९४६-४७ म्हणून ताणें काम केलें. १९४४ वर्सा 'National Income And Expenditure' हें पुस्तक मीड आनी रिचर्ड स्टोन ह्या अर्थशास्त्रज्ञान मेळून बरयलें. १९४८ वर्सा ताचें Planning and the Price Mechanism हें पुस्तक उजवाडा आयलें.

ताच्या The Theory of International Economy Policy ह्या दोन खंडांच्या ग्रंथाक १९७७ वर्साचो नोबॅल पुरस्कार फावो जालो. ह्या ग्रंथाचे पयलो खंड 'The Balance of Payments' १९५१ वर्सा आनी 'Trade and welfare' १९५५ वर्स उजवाडा आयले. १९७७ वर्साचो हो नोबॅल पुरस्कार मीड जेम्स एडवर्ड आनी बर्टिल ओहलिन हांकां वाटून मेळ्ळो. ह्या ग्रंथांत आंतरराश्ट्रीय अर्थीक अडचणी आनी दुसऱ्या म्हाझुजाउपरांतच्या सिद्धींतांचो तो एक मोलादीक ग्रंथ म्हूण ताका मान्यताय मेळ्ळया.

१९४७ ते १९५७ ह्या काळांत ताणें अर्थशास्त्र संस्थेंत वाणिज्य विशयाचें अध्यापन केलें. ह्याच काळात ताणें 'Geometry of International Trade' (१९५२) आनी The Theory of Customs Unions (१९५५) हीं पुस्तकां बरयलीं. १९५७-१९६९ ह्या काळांत ताणें केंब्रीज विद्यापिठांत अर्थशास्त्राचो प्राध्यापक म्हूण काम केलें. १९६० वर्सा ताचें 'A Neo-Classical Theory of Economic Growth (१९६०) हें पुस्तक उजवाडा आयलें. १९५७-७४ ह्या काळांत ताणें क्राइस्टस महाविधालयांत, नफील्ड जेश्ठ संशोधन अधिछात्र, १९६०-७४ ह्या काळामत लंडन अर्थशास्त्र संस्थेत अधिसासक अशीं कामां केंली. बाझेल, हल, ऑक्सफर्ड, ग्लासगो ह्या विद्यापिठांनी ताका मानाची डॉक्टरेट ही पदवी दिली.

ताचीं हेर कांय नामनेचीं पुस्तकां अशीं - Planning and The Price Mechanism (१९४८‌), The Intelligent Redicles Guide To Economic Policy (१९७५), Efficiency Equality And the Ownerrship of Property (१९६४), The Inheritance of Inequalities (१९७४), The Just Economy (१९७६), तशेंच Principles of Political Economy ह्या ग्रथांचे चार खंड १.The Stationary Economy (१९६५),२. The Growing Economy (१९६८),३. The Controlled Economy (१९७१) आनी ४.The Just Economy (१९७६‌). १९६० वर्सा मीड मॅारिशसचे अर्थीक, समाजीक पळोवणी समितीचो अध्यक्ष आशिल्लो. ग्रेट ब्रिटनचे प्रत्यक्ष करपद्दतीची रचणूक आनी १९७५-७७ वर्सा सुदारणा समितीचो अध्यक्ष आशिल्लो.

संदर्भ[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=जेम्स_एडवर्ड_मीड&oldid=201299" चे कडल्यान परतून मेळयलें