मजकूराशीं उडकी मार

जे. बी. मोराईस

विकिपीडिया कडल्यान

सांचो:Infobox writerजॉन बाप्तिस्त मोराईस (1933 – 30 डिसेंबर 2014) एक कोंकणी कवी आनी बरोवपी आशिल्लो.

जॉन बाप्तिस्त मोराईस 1933 वर्सा एका काळामुंदकूर (जाका निडदी नांवांतूय वळखतात)गांवांत मुंगळूर [1] लागीं जल्मलो. मोराईेस हांकां साहित्य अकादेमी तसरिप ताच्या कोंकणी कवितेंच्या पुंजेक भितरलें तुफान हाका 1985 वर्सा लाभलें. हें तसरिप मेळोवपी तो करनाटकांतलो पयलो बरोवपी जावन आसा. ताका 1990 वर्सा म्हाराष्ट्र गौवरव पुरसकार मेळ्ळा आनी संदेशा प्रतिश्ठान साहितीक तसरिप 2000 वर्सा ताका भेटवपांत आयलां. ताणें साहित्य अकादेमी खातीर एक व्हड कोंकणी कवी चा.फ्रा. डी कोस्ता हाचेर एक निबंद बरयला जो 'भारती साहित्य रचपी' हे माळेंत आसा. ताणें साहित्य अकादेमी खातीर, कन्नड साहित्याचो इतिहास भाशांतर केला.एक पत्रकार कसो मोराईसबाबाक 45 वर्सां अदीक अणभव आसून जंय तो साबार कोंकणी नेमाळ्यां खातीर वावुरला. 

मोराईसबाबाक अखील भारती कोंकणी परिशदेच्या 19व्या अधिवेशनांत येजमान नेमपांत आयलो जी मडगांव जानुवरी 1993 वर्सा भरपांत आयली. सगळ्यांत पोरणी कोंकणी लोकाची संस्था "कोंकणी भाशा मंडळ, मुंबय”,पुनर्जिवंत करपांत मोराईसबाबाचो मोटो हात आसा जें ताणें 1992 वर्सा केलें 1992 वर्सा सावन तो ताचो सरतिटणीस आशिल्लो. साहित्य अकादेमिच्या सामान्य परिषद आनी कोंकणी सल्लागार मंडलाचो तो वांगडी आशिल्लो.भारतीय ज्ञानपीठ हाच्या कोंकणी सल्लागर समितिचो तो संयोजकूय आशिल्लो..

मोराईस 30 डिसेंबर 2014 वर्सा, 81 वर्सांचे पिरायेर देवाधीन जालो..[1]

कविता[मूळ सुदार][बदल]

नवी व्हकल, 1977 भितरलें तुफान, 1984 एक देंट, एक पान, 2002

मोटव्यो काण्यो[मूळ सुदार][बदल]

कोशेडान केल्ली खून,  1980

निबंद[मूळ सुदार][बदल]

जॉर्ज फेर्नांदीस, 1999

नाटकां[मूळ सुदार][बदल]

सपन-पारकी जुजे, 2002

कवन[मूळ सुदार][बदल]

पुतिपाराची बायल,  1990

जिवीत रेखाचित्रां[मूळ सुदार][बदल]

मुंगळुरचीं उजवल रत्ना, 1983

ल्हान प्रबंद[मूळ सुदार][बदल]

चा फ्रा डी कोसता, 2001

कोंकणींत भाशांतरां[मूळ सुदार][बदल]

रोमयो जुलियेट,1954 (नाटक) अंत नाशिल्लें सपन,1975 (कादंबरी) नवें पयण, W001 कन्नड साहित्याचो इतिहास, 1989 (साहितीक इतिहास)

रुपांतरां[मूळ सुदार][बदल]

निसराळ्याक लोटून घालो, 1976 (कादंबरी), बल्प्यां मदली शेळी, 1977 (कादंबरी) जोरलो गोमीस, 1989 (शेरलॉक होम्स काण्यो)

म्हाकाव्याची माळ[बदल]

दिव्यामरूत,  1989

इंग्लीशिंत सहयोग करप[मूळ सुदार][बदल]

कोंकणी साहित्येचो इतिहास,  2000

लेखांचें योगदान[मूळ सुदार][बदल]

भारतीय साहित्येंच्यो मास्टरपिस, 1997

संदर्भ[मूळ सुदार][बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=जे._बी._मोराईस&oldid=201293" चे कडल्यान परतून मेळयलें