जे. रॉड

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

जे.रॉड

जल्म[बदल]

जे. रॉड हांचें पुराय नांव जावन आसा जुल्यांव हिलारीस प्युरीफीकासांव रॉड्रिगीज. रॉड्रिगीज. जे.रॉड हांचो जल्म १४ जेनवरी १९४९ ह्या वर्सा कुठ्ठाळे ह्या गांवांत जालो.

ताच्या बापायचें नांव सर्गेस्तमिंगेल रॉड्रिगीज आनी ताच्या आवयचें नांव मारिया ताचो बापूय सर्गेस्त मिंगेल रॉड्रिगीज जाका लोक मिंगेल रॉड म्हूण वळखताले. तो एक भोवगुणी तियात्रांतलो संगीतकार आशिल्लो. ताचो गूण आमका जे. रॉडा भितरदिसून येता.

वावर[बदल]

आपल्या बापाय भशेन जे. रॉड चड बरो भावनेचे संगीतकार आनी संगीत घडोवपी आसलो. तशेंच तियात्र पळोवपी लोक आनी कोंकणी संगीताचे मोगी आनंद घेताले. तो आठ वर्साचो आशिल्लो तेन्ना ताणें ताचो बापायक गायताना आनी माचियेर अभिनय करतना पळयले आनी हो मोग पळोवन तो ह्या शेत्रात भितर सरलोश. आपल्या बापायची प्रेरणा घेवन जे रॉडान बरी देख दिवपी गितां रचलीं.

तांचो पयलो अभिनय सांकळे ह्या गांवांत जालो. थंय तांणी आपलें पयलें गीत गायलें जें पुर्तुगेज भाशेंत आसलें. ताका लोकांनी ताळ्यांचो गडगडाट केलोआनी ह्या दिसाच्यान ताच्या बापायन ताका आपल्या तियात्रांत अभिनय करपाक लायलें. तशेंच दुसऱ्या तियात्राच्या दिग्दर्शकांनी तांकां माचयेर काम करताना पळयलें आनी आपल्याय तियात्रांनी गावपाक आनी अभिनय करपाची संद दिली.

जे. रॉड हाणीं जायत्या फामाद दिग्दर्शकाच्या तियात्रांनी अभिनय केले आनी जायतीं गितां गायलीं. कांय दिग्दर्शकांची नांवां अशीं आसात : सोजा फेर्रांव, जासींत वाज, सी. आल्वारीस, प्रेम कुमार, ऐरीस्टीडीस, आनी लुईस डायस, जॉन क्लारो, आल्फ्रेड रोज, कामत दी. आसोलना, मेन्डीस ब्रादर्ज, टोनी सॅक, एम .डॉड,फा. फ्रेडी .जे. दा कोश्ता, चॅम्पीयन पीटर, ग्रेग-सबीना, एम. बोयर, कोन्सेपशन-नेल्सन-टोनी, एच.ब्रिटोन, रोम टोनी, पॉल सुवारीस, जुजे रोड, डि’लीमा,लिगोरीयो फेर्नांडीस, मिनीनो दे बांदार,क्रिस्टीफर, मारीयान्हो फेर्नांडीस, कॉमेडीयन डॉमनीक, आदी.

आपल्या बापायच्या तियात्राचें दिग्दर्शक करून तांणी आपलेस्वताचे तियात्र बरयले आनी दिग्दर्शकलेगीत केले. ताची कांय तियात्राचीं नांवां अशीं आसात: "पायची गिरेस्तकाय" "पायन इबाडलो पुतान सांबळ्ळो" "रुजार माशेकार" "हेंच तें"आदी. ताचीं गितांतलीं उतरां आनी रचना सदांच बरी शिकवण दिवपी आनी एक बरो संदेश तीं लोकां मेरेन पावयतात.

कलाकार आशिल्ल्या करणान तो दिल्ली, मुंबय,गल्फ,लंडन आदी देशांनी भोंवलो.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=जे._रॉड&oldid=203028" चे कडल्यान परतून मेळयलें