जेiल आचें पुसतक

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Joel achem Pustok
ಹೇಂ ವಿಷಯ್‌ವೈರ್ ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪೀಂತ್ ಬರೇಯ್ಲೇಂ ಪಾನ್ ವಾಚ್: ಜೊಎಲ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

जोएल आचें पुसतक[बदल]

Book of Joel

The Prophet Joel as imagined by Michelangelo (Fresco, Sistine Chapel Ceiling, 1508–1512)(Michelangelo)
Russian icon of the prophet Joel (Iconostasis of Kizhi monastery, c. 1700–1725)


हें पुसतक दन विभागांनीं वानट्लां. पयल्या विभागांत तळ आक्रमण करून जुदाचो इबाड कर्तात. ह्या पासत मागणें आनी विलाप करुंक उलो केला. हाका सर्वेस्पर जबाब दिता आनी संकश्ट बंद जावन सुभामपण परत येतलें म्हण भास दिता; (१/२-२/२७). दुस्रो भाग राश्ट्रांची मन्सुबी जातली आनी इस्राेलाचें आनी सर्वेस्पराचें जयत जातलें म्हण सांग्ता (अव. ३-४). सर्वेस्पराच्या दिसाची खबर आनी ३-४ अवेस्वराचो विशय ह्या दनूय भागांचो एकचार सांबाळता (१/१५; २/१-२. १०-११). तळ जावन आसात सर्वेस्पराची फवज, जांकां सर्वेस्पराचें फर्मण वेव्हारांत घालुंक पाटयल्यात. ह्या वर्वीं सर्वेस्पराचो दीस येतलो आनी सगळीं मागणें आनी मन बदलप करून सडवण अणभवतलीं.

पयल्या आनी दूसऱ्या अवेस्वरांत प्राचिताच्या सेवाधर्माची खेरिताय आसा आनी देइवीक भगसण्याचे भासावणें ते संप्तात. देखुनूच जेल प्रवादी एका मंदिरांत आपलें मुनियार्पण चलयतालो म्हण कळून येता.

देवाचे पर्जेचेर, आतंयाचें सुभामदेणें धाडतलं (३/१-५). जावन आसा मयजेसाच्या मागण्यांक जबाब (लक. ११/२९). जेदना क्रिसताच्या शिसांचेर आत्मो देंवता तेदना हें भाकीत नव्या करारांत साकार जाता. पेद्रू ह्या विशीं आक'खो उतारो वाचून सांग्ता : (द.ई.२, १६/२१), जोएल, पन्नासाव्या दिसाचो प्रवादी. तो मन बदलप करुंक उलो मार्तलोय प्रवादी. तशेंच तो उपास आनी मागणें करुंकूय उलो मार्ता

पळेइयात[बदल]

जोएल आचें पुसतक

Book_of_Joel

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible

Sandarbh[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=जेiल_आचें_पुसतक&oldid=188147" चे कडल्यान परतून मेळयलें