जॉन व्हायोलेट रॉबीन्स

विकिपीडिया कडल्यान

जॉन व्हायोलेट रॉबीन्स (जल्म - 1903, स्परे, इंग्लंड; मरण - ऑगस्ट 1983, लंडन) एक नामनेची अर्थशास्त्रज्ञ. अध्यापनाच्या वावराक तिणें 1931 वर्सा सावन सुरवात केली. केंब्रिज विद्यापिठांत तिणें सुरवेक प्रपाठक म्हणू काम केलें. पूण 1965 त ती त्याच विद्यापिठाची प्राध्यापक जाली. कांय तेंप तिणें भारतांत ग्वाल्हेर शारांत राबितो केल्लो. इकॉनॉमिक्स ऑफ इम्परफॅक्ट काँपिटिशन हें 1933 वर्सा तिणें बरयल्लें पुस्तक खूब गाजलें. 1942 त मार्क्सवादी अर्थशास्त्रीय येवजणेचेरुय तिणें निबंद बरयलो. 1933 ते 1962 मेरेन तिणें आपलो चडसो वेळ लिखाणांतूच सारलो. तिणें अर्थशास्त्रीय मळार मोलादीक भर घाली. 1970 त फ्रीडम अँड नेसिसिट हें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आनी मानसशास्त्र विशय आशिल्लें तिचें पुस्तक उजवाड आयलें.

दुसऱ्या म्हाझुजाउपरांत विकासशील देशांतले अर्थवेवस्थेंत सुदारणा घडोवन हाडपाखातीर ती खूब वावुरली. तेच प्रमाण समाजवादी देशांतले अर्थवेवस्थेचोय तिणें खोलायोन अभ्यास केलो. तिणें सोव्हियट रशिया आनी चीन अर्थवेवस्थांचो तुळात्मक अभ्यास केल्लो. चीन देशाची व्हड लोकसंख्या, दळडीर आनी रुढीप्रिय मतां, ह्या सारकिले विचार अर्थीक विकासोचे प्रक्रियेंत आडमेळीं आशिल्ल्यान चीनांतलो माओन आपणायल्लो साम्यवादी प्रयोग आशादायी आशिल्लो अशें तिचें मत आसलें. रॉबिन्सनाच्या मतान शीतझुजावेळार शास्त्रास्त्रसर्तीक लागून चडशा देशांक रोजगाराची पातळी येवपाक शक्य जालेंना. सरकारी हस्तक्षेपान मंदीचें ल्हार पयस करपाक जाता. पूण अशे परिस्थितींत सरकार खंयच्या बाबींचेर खर्च करता हो प्रश्न म्हत्वाचो थारचा. तेच प्रमाण सरकार ज्या बाबींचेर खर्च करता ताचो परिणाम फायदो, पगार, मजुरी आनी खंड हातूंत उत्पन्नाची वांटणी जे पद्दतीन जाता ताचेरुय आदारुन आसता अशें तिचें मत आशिल्लें. ‘सिमांत परिव्यय’ (marginal cost), ‘सिमांत आय’ (marginal revenue), ‘ एकक्रयण’ (monopsony) ह्यो अर्थशास्त्रांतल्यो म्हत्वाच्यो संज्ञा तिणें वापरामत हाडल्यो. श्रम ह्या घटकांचो अभ्यास करतना तिणें कामगार संघटना आनी किमान वेतन कायदो हांचें म्हत्व स्पश्ट केलां.

संदर्भ[बदल]