झूज कर्पी पातशाय वपार

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
     
Facade of the ambitious extension to Siena Cathedral. Construction was abandoned in 1348.

झूज कर्पी पातशाय वपार[बदल]

Zhuz Korpi Patxai Vopar - The Warring King ( Parable )

वपारिंचो हेतू[बदल]

तेदनां शिसांनीं लागीं सरुन ताका विचारलें: "वपारींनीं तांचे कडे कित्याक उलयताय?" ताणें परतीपाळ केलो: "कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा; तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनींक-उय दितलो आनी तांचें माप भरन अत्तलें; पूण ना तांकां, आसा तें पोरयान तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनीं तांचे कडे उलयतां, कित्याक पळेवन-उय तांकां दिसना, आनी आयकुन-उय तांकां आयकना आनी समजयी ना."

इजायासान अशें आदींच सांगललें तें तांचे सवें पाळोन येता:

"आयकुन-आयकून तुमकां काय, समजचें ना; पळेवन-पळेवन तुमकां काय दिसचें ना. कित्याक ह्या लकाचें काळीज जोड-निबर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलले आसात; ना तर दोळयांनीं तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनीं तांकां सारकें आयकुंक मेळतलें, मनान तांकां समजतलें, आनी, तीं परतून येवन, हांव तांकां बरीं करीन ."

झूज कर्पी पातशाय वपार[बदल]

पवित्र पुसतक ː लुकास १४:२७-३३

२७ आनी जीं कण आपलो खुरीस घेवन म्हजê पाटल्यान येनांत, तांकां म्हज्या शिसां मदें जागो ना. २८ तुंचê भितरलो कण-ऊय êक गपूर बांदुंक सोदीत जाल्यार, तो संपवंक गरज तितलो खोर्च करुंक आपणा लागीं जायत की ना, हाचो आदिंपयलो बसून अद्मास कर्चो ना गाय? २९ ना तोर, बुनियाद मारल्या उपरांत, तें शार्ती पाववंक ताका तांक ना जायत जाल्यार, पळेतात तितलिंय ताचेो मसकरीो करून म्हणटलीं: ३० ‘ह्या मन’शान बांदुंक आडायलें, पूण ताच्यान संपवंक नजो जालें.’ ३१ वो कण राजा दूसऱ्या एका राजाचेर झूज करुंक वेतलो जाल्यार, धा हजार सयनीक घेवन वीस हजारांची फवज हाडता ताका आपणाच्यान फुडो करुंक जाता की ना, तें आदिंपयलें बसून चिंतिना जायत? ३२ जायना तोर, तो पयसूच आसताना, निरपी धाडून ‘समाधानाची बली करुंय्या’ म्हण माग्तलो. ३३ तêच भाशेन तुंचê मदलीं कण-ऊय आपणां लागीं आसत तितलेंय सोडून दिना जातीत जाल्यार, तांकां म्हज्या शिसां मदें जागो ना.

“वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)

पळेइयात न्याळ[बदल]

भायळो आधार आनी गुंतन्नी[बदल]

संदर्भ[बदल]

[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm