मजकूराशीं उडकी मार

डाँ. ओलिव्हींन गोमिश

विकिपीडिया कडल्यान

डाँ. ओलिव्हींन गोमिश हो एक फामाद लेखक आनी कवी.

जल्म आनी वळख[बदल]

जल्म जुंव्यां(सांत ईश्तेव्हा), गोंय 1943 आनी उंचले लिसेवाचें शिकप पुर्तुगेजिंतल्यान; इग्लेजितल्यान पणजे डोन बोस्को आनी पुणे, कर्नाटक आनी शिवाजी वद्यापीठातल्यान- साहित्य, समाजशास्त्र , मनशास्त्र. गोंयच्या समाजीक आनी बदला विशीं प्रबंध दिवून समाजशाखांत डाँक्टोरेट फाव जाल्या. ते गोंयच्या सरकारी सचिवालयांत भाशांतर करपी म्हणून वावुल्ले. आकाशवाणीवेल्यान उलोवपां, रपकां, कथा , कविता वितरयल्यांत. गोंयच्या आनी गोंया - भायल्या खबरेपत्रांत बरोवपां उजवाडाक आयल्यांत.

तांचो हेर वावरच:[बदल]

प्रो. दो. जु. फ्रां. ओलिव्हींन गोमिश (1943) भारत सरकाराच्या उंचल्या कारभारांत 18 वर्सां वावुरल्या उपरांत ताणी कोंकणी खातीर आपले व्हडले नोकरेचो त्याग करुन, कोंकणीचे पयले प्रोफेसर आनी विभाग-अध्याक्ष म्हणून 1987 वर्सांसान गोंय विध्यापीठांत काम पळेतात आनी सध्या तांतल्या शिक्षणीक आनी वावुरपी मंडळाचे वांगडी जावन आसात. तशेच राष्ट्रीक साहित्य अकादमीचे वावुरपी मंडळाचे पांच वर्सां वांगडी जावन गेल्यात. तांचें विपूल बरोवप, चड करुनं कोंकणी आनी इंग्लेजीतल्यान, साबर प्रकारांनी जालां, देखीक कथा, कविता, समिक्षा,सोद आनी भाशांतरां रुपान, जांतलीं वीसां वयर पुस्तकां उजवाडाक आयल्यांत. तांतल्या कांय पुस्तकांक आनी सगळ्या साहित्यीक वावराक लागुन गोंय राज्य साइत्य पुरस्कार आनी राष्ट्रीक साहित्य अकादेमी अणकार पुरस्कार धरुन साबार इनामां फाव जाल्यांत. ते साबार भारतीय आनी विदेशी भासो हाताळटात. ताणी साबार राष्ट्रीक आनी अंतर्राष्ट्रीक पांवड्यात वेलीं सोद फेलोशीपां जोडल्यांत आनी राष्ट्रीक पातळीवेल्या साबार संस्थांचे ते वांगडी आसात राष्ट्रीक आनी अंतराष्ट्रीक मळार ताणी परिसंवाद आनी कर्यसाळांनी पेपरां वाचून सक्रीय वांटो घेतला आनी तीं पेपरा प्रतिश्टीत नेमाळ्यांनी छापल्यात.


तांची हेर पुस्तकां[बदल]

  • डाँ.फ्रां.लु.गोमिश -जिवीतकथा (रोमींत)
  • पुंजयिल्ल्यो पाकळ्यो- कवितां झेलो (कला अकादमिचो पुरस्कार फाव जाल्लो)
  • मेघदूत - काव्य रुपांतर
  • सुपुल्लो काणयां पांटुलो - भुरग्यांक काणयों
  • मन वोडटा वोडाना - कथा घोंस
  • शकुंतला (रोमींत) काण्यो रूपांतर

संदर्भ[बदल]

[1]

  1. कोंकणी रामायण