डॉ.प्रभा अत्रे

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

डॉ.प्रभा अत्रे

भुरगेंपण आनी खासगी जिवित[बदल]

प्रभा अत्रे हांचो जल्म 13 सप्टेंबर 1932 दिसा पुण्यांत इंदिराबाई आनी दत्तात्रय (आबासाहेब) अत्रे हांच्या घरांत जालो. प्रभा आनी तिची भयण उषा हांका संगिताची आवड आशिल्ली. पूण तांतूत जीण घडोवपाची आस्त नाशिल्ली. एकदा प्रभाली आवय इंदिराबाई दुयेंत पडली. कोणें तरी सुचयिल्ले प्रमाण ती वखद म्हणून शास्त्रीय संगीत आयकताली.

संगिताची शिकवण[बदल]

आठवेंत शिकपी प्रभाक ह्या शास्त्रीय संगितान खूब प्रभावीत केलें. प्रभान गुरुशिश्य परंपरे प्रमाण विजय करंदीकर हांचे कडेन शिकपाक सुरवात केली. पं. सुरेशबाबू माने आनी गानहिरा हिराबाई बडोदेकर हांचे कडल्यान प्रभान किराणा घराण्याची गायकी शिकून घेतली. हिराबाई लागीं शिकत आसतना प्रभाताई हांणी तांकां भारतांतल्या विंगडविंगड भागांनी जाल्ल्या कार्यक्रमांनी साथ केल्या. संगीत शिकता आसतनाच प्रभाताईन विज्ञान आनी कायदो ह्या विशयांनी पदवी मेळयली. तांणी संगितांत डॉक्टरेटूय मेळयल्या.

वेव्हारीक जिवित[बदल]

प्रतिभावंत गायिका, संगीत रचनाकार, लेखिका, प्राध्यापिका आनी विदुषी म्हणून प्रभा अत्रे हांचो लोकीक आसा. ख्याल गायकी वांगडा ठुमरी, दादरा, गझल, उपशास्त्रीय संगीत, नाटय संगीत, भजन आनी भावसंगीत हांचेरूय तांचें प्रभुत्व आसा. तशेंच तिणें जायत्या विध्यापिठासंबंदीत पुस्तकांचेर बरोवप केला जी आयच्या काळाच्या संगीताचेर आदारीत आसात. तिचे सगळ्यांत पयले पुस्तक जावन आसा “स्वरमयी” जातून लेख आनी संगीताचो ग्रंथसंग्रह आमका मेळटा तशेंच तिचे दुसरे पुस्तक “सुस्वराली” हाका लेगीत जायते पोत्साहन मेळ्ळा. ही दोनूय पुस्तका हिंदी भाशेंत अणकारीत केल्ली आसात.

पुरस्कार[बदल]

अचार्य अत्रे पुरस्कार 1976, पदमश्री पुरस्कार 1990, संगीत नाटक अकादमी पुरसकार 1991, पदम भुशन पुरसकार 2002, कलाश्री पुरस्कार 2002, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, टागोर अकादमी रत्न पुरस्कार 2011, दिनानाख मंगेशकर पुरस्कार, हफिज अली खान पुरस्कार, गोदावरी गौरव पुरसकार, दागर घराना पुरस्कार, लायफटायम अचीवमेंट पुरस्कार, स्वरमयी पुस्तकाक राज्य सरकार पुरस्कार,

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=डॉ.प्रभा_अत्रे&oldid=175663" चे कडल्यान परतून मेळयलें