डॉ .विनायक नारायण मयेंकार

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

डॉ.विनायक नारायण मयेंकार हो सुटके झुजारी आशिल्लो.


जल्म[बदल]

डॉ. विनायक नारायण मयेंकारांचो जल्म 8 जून 1913 दिसा फोंडें – गोंय हांगा जालो. ताणें वैजकी पदवी घेतिल्ली आनी तोच वेवसाय आपणायल्लो .तांचे व्हडले भाव आना हांचे कडल्यान तांकां राष्ट्रवादाची आनी समाजसेवेची दिक्षा मेळिल्ली.आनाचो राबितो मुंबय आशिल्लान तांचो राष्ट्रीय चळवळी कडेन लागशिल्लो संबंद आशिल्लो.

वावर[बदल]

गोंयात आयिल्ल्या वेळार आना मुंबयत चलपी स्वतंत्रताये चळवळी विशीं डॉ. मयेंकारांक सांगताले आनी ताचो खोल परिणाम डॉ. मयेंकारांचेर जातालो .आनाचो राजकारणातल्ल्यो गजाली तांका स्फुर्त दितालो.टिऴक,गांधी,नेहरुंच्या वाढीक लागलो. डॉ.मयेंकारांच्या घरांतल्या जाण्टया मनशांचो पुरक नाशिल्लो .तांच्या बापायचे पिरायचे लोकां कडल्यान लेगित खर विरोध जरी खादी वावरपी आऩा तांचे आदर्श जावन आसले.ताणीच डॉ.मयेंकाराक लाठी कशी चलोवशी हाचें शिक्षस दिल्ले .

ख्यास्त[बदल]

गोंयचे राष्ट्रवादी लोकांक एकठंय हाडपी संघटनेचो ऩवे कार्यकारी समितीचे ते वागडी आसले .पक्षां भितरले भेद पयस करपा खातीर तांणी नॅशल कॉंग्रेस गोय चे वतीन ज्ञान प्रकाश ह्या दिसाळयांतल्यान लेक बरयल्लो.हो लेक पुतुगेज अघिकाप्यांच्या हाताक लागलो.ताका आनी ताच्या वांगडयांक धरून आग्वाद बंदखण दवरले. धा म्हयन्यां उपरांत प्रा देशीक लश्करी न्यायालयांत तांची चवकशी जावन तांका 15 वर्सा खर बदखणीत ख्यास्त फर्मायले .सुरवेच्या पांच वर्सां ताकां आग्वाद बंदखणीत दवरिल्ले.उपरांत 1जून 1952 दिसा, पांडुरग शिरोडकर, गिल यार्म डिसौजा ,नारायण नायक , मुकुद कामत आनी जयवंत कुंदे हाचे वांगडा तांका आंगोला हांगा बंदखणीत दवरले.


मरण[बदल]

जुलय 1960 त ते आगोला हांगाच्यान लिस्बन हांगा आयले .उपरांत 6 मार्च 1961 दिसा ते मुंबय परत आयले .इतले मजगतीं पुर्तुगेजाच्या बंदपासातल्यान मुक्त जाल्ले .उपरांत इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचे हिता खातीर ते खूब वावुरले.भारत सरकार तशेंच गोंय मुक्तताये खातीर तांणी केल्ल्या वावराचो भोवमान केला.गोंय पुर्तुगेजेंच्या गुलामगिरीतल्यान मेकळें जावचें म्हूण देशभक्तीचें व्रत बाळगिल्ले हे सुटके झुजारी 2005 वर्सा ह्या संवसाराक अंतरले.

सदर्भ[बदल]

[1]

  1. भेंर्बे रजनी;हांणी घडयलें गोंय;दामोदर प्रकाशन कुडचडें-गोंय,2013