तमिळ चित्रपट

विकिपीडिया कडल्यान

दक्षिणेत चित्रपटधंद्याची बुन्याद घालपाखातीर १९१९ त, आर् नटराज हाणें इंडेियन फिल्म कंपनी वरवीं आनी ताचो चलो आर् प्रकाश हांणी १९२१ त स्टार ऑफ द ईस्ट फिल्म चित्रपटप्रदर्शक म्हूण एस्. व्हिन्सेंट हाचे नांव घेतात. ताणे १९१४ त चित्रपटप्रदर्शनाक सुरवात केली. १९२८ त, थापणूक जाल्ली ‘एक्झिबेिटर्स फिल्म सव्हिंस' ही दक्षिण भारतांतली पयली डंकन ह्या अमेरिकन दिग्दर्शकान सुरवातीच्या काळांत जायते तमिळ चित्रपटनिर्मातो ए. नारायण हाणें १९२७ त 'जनरल पिक्चर्स कॉर्पोरेशन' हे संस्थेची थापणूक केली. ठाकूर एच्. देसाई आनी चिमणलाल बी. देसाई हांणी दक्षिणेत चित्रपटवितरक म्हूण यश मेळयलें. पयलो तमिळ बोलपट 'कालिदास' (१९३१) मुंबयच्या इंपीरियल फिल्म कंपनीन तयार केल्लो. एच्. एम्. रेड्डी हाणे हो चित्रपट दिग्दर्शित केल्लो. हातूंत टी. पी. राजलक्ष्मी, पी. जी. वेंकटेशन्, एम्. एस्. संतानलक्ष्मी, जे. सुशीला, टी. सुशीला, देवी आनी राजा सँडो हांणी भूमिका केल्ल्यो. ह्या चित्रपटांनी डी. आर् मुतूलक्ष्मी आनी व्ही. सुंदरसा अय्यर हांणी दोन बोलपट आयिल्ले. १९३३ त, कलकत्त्याच्या ‘न्यू थिएटर्स' हे कंपनीन 'नंदनार' आनी ‘प्रल्हाद' हे दोन बोलपट सादर केले. ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनीचोय 'प्रल्हाद' चित्रपट आयिल्लो. कोल्हापूराक प्रभात फिल्म कंपनीन सादर केल्ल्या 'सीता कल्याणम्' ह्या चित्रपटांत राजम्, जया, शेषगिरी, व्ही. सुंदरम् अय्यर, शेखर आनी टी. एस्. मुतुस्वामी ह्या कलाकारांनी वांटी घेतिल्लो. निर्माती ए. नारायण हाणे ‘साऊंड सिटी' हे दक्षिणेतलें पयलें चित्रपटनिर्मितीघर मद्रासांत उबारलें. ताणें थंय 'श्रीनिवास कल्याणम्' हो। दक्षिणेतली पयलो तमिळ बोलपट तयार केलो. तातूंत आर् बी. लक्ष्मीदेवी आनी एस्. कमालदेवी हॉणी मुखेल भूमिका केल्ल्यो. १९३४ त १४ तमिळ चित्रपट तयार जाले. १९४३ सावन चडकरून सगळे तमिळ चित्रपट मद्रास हांगाच तयार जावपाक लागले. १९३५ त, प्रभात फिल्म कंपनीन ‘चंद्रसेना' हो कलात्मक तमिळ चित्रपट सादर केली. १९३६ त टी. पी. राजलक्ष्मी हिणें चित्रपटाची कथा स्वता बरोवन ‘मिस् कमला' ह्या चित्रपटाची निर्मिती आनी दिग्दर्शन केले. ती पिक्चर्सचो 'पट्टीनाथर' (१९३५), षण्मुखानंद टॉकीजचो ‘मेनका' आनी चित्रपट बरेच गाजले. वाय. व्ही. राव हाणे दिग्दर्शित केल्लो रॉयल टॉकीजचो 'चिंतामणी' (१९३७) आनी सालेम शंकर हाची मुखेल भूमिका आशिल्ल्या ह्या चित्रपटांनी एकाच चित्रपटधरांत एका वसपिरस चड काळ चलपाचो विक्रम केली. 'जलजा' ही सागर मुव्हिटोनचो जी. के. शेषगिरी हाणे दिग्दर्शित केल्लो पयलो नृत्यप्रधान तमिळ चित्रपट १९३८ त प्रदर्शित जालो. संगीत आनी नाच हें तमिळ चित्रपटांचे मुखेल आकर्शण. तमिळ चित्रपटांची लांबाय सुमार पांच हजार मी. आसता. झुजकाळांत हे लबायेचेर निर्बध आयेिल्ले. नामनेचो दिग्दर्शक एस्. एस्. वासन् हाणे १९४५ त हे निर्बध काडले. ताका लागून चित्रपटाची लांबाय पयली आशिल्ली तशी जाली, जेमिनीचो 'मिस् मालिनी' (१९४७), ज्युपिटर पिक्चर्सची ‘वेलेकारो' (१९४९), उमा अँड एनाक्षीचो 'नल्लतंबी' (१९४९) हे सुरवातीच्या काळांतले समाजीक चित्रपट लोकांनी उबारून धरले. नॅशनल पिक्चर्सचो 'पराशक्ति' (१९५२) ह्या चित्रपटांत नामनेचो अभिनेता शिवाजी गणेशन् पयलेच खेप चमकलो. जेमिनी स्टुडिओचो भक्तिप्रधान संतचित्रपट अवैयार' (१९५३) हो त्या काळांत खूब गाजलो. टी. आर्. सुंदरम् हाच्या मॉडर्न थिएटसान तयार केल्लो 'अलिबाबा अँड फॉर्टी थीव्हज् हो पयलो तमिळ रंगीत चित्रपट सलेम हाणे १९५५ त सादर केली. १९५९ सावन चित्रपटनिर्मितींत मद्रासची पयली क्रमांक कायम आसा, हाचे चडशें श्रेय जेमिनी स्टुडिओचो एस्. एस्. वासन् आनी ए. व्ही. एम्. स्टुडिओचो मय्यप्पन चेटियार हांकां वता. १९६० त, 'वीरपांडयकट्टबोम्मन’ ह्या चित्रपटाक आनी बरो अभिनेता म्हूण जाली. १९६० उपरांत, सी. व्ही. श्रीधर, के. एस्. गोपालकृष्णन्. के. सादर केले. एस् एम्. सुबुलक्ष्मी, बी. सरोजा, त्यागराज भागवतर आनी एस्. डी. सुब्बुलक्ष्मी ह्या कलाकारांनी तमिळ चित्रपटांक मानाची सुवात मेळोवन दिली. निर्माता-दिग्दर्शक जयकांतन् हाच्या ‘उन्नई पोल उरुवन' ह्या चित्रपटाक राश्ट्रपती गुणवत्ता प्रशस्तिपत्र मेळ्ळे. पार्वती'क १९७३ चो प्रादेशिक भाशेतल्या सर्वोत्तम चित्रपटाचो राश्ट्रीय पुरस्कार फाव जालो, शिवाजी गणेशन् आनी एम्. जी. रामचंद्रन्। ह्या दोन फुडल्या तमिळ चित्रपटांक राश्ट्रीय पुरस्कार मेळ्ळ्यातः 'कुळदैक्काग' सर्वोत्तम बालकलाकारः बेबी राणी; 'उइरंद मनेिदन' (१९६८); सर्वोत्तम पार्श्वगायिकाः पी. सुशीला; 'कुळंदैक्काम' (१९६८); सर्वोत्तम राश्ट्रीय एकचाराचे गीतः ‘कन्नदासन्'; 'तिल्लाना मोहनाम्बाळ’ (१९६८); सर्वोत्तम रंगीत छायालेखनः के. एस्. प्रसाद; 'तुणैवन' (१९६९); सर्वोत्तम पाश्र्वगायिकाः कै. बी. सुंदराबंबाळ; 'शांति निलयम्' (१९६९): सर्वोत्तम रंगीत छायालेखन; मार्कस बर्टली; 'रिक्षाकारन' (१९७१); सर्वोत्तम अभिनेताः एन्. जी. रामचंद्रन्; 'देवी पार्वती' (१९६१) आनी ‘उन्नई उरुवन' (१९६४); तिसन्या क्रमांकाचो पुरस्काम, १९७६-१९८८ ह्या काळांत सुमार १७५४ तनिळ चित्रपट तयार जाले.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=तमिळ_चित्रपट&oldid=201359" चे कडल्यान परतून मेळयलें