तरंगां

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

तरंगां कोंकणांतल्या ग्रामदेवतांचें प्रतीक हें तयार करपा खातीर चार ते पांच लांबायेचो लांकडाचो वाटकुळो खांबो घेवन ताका पुडवें वा कापड गुठलायतात आनी ताच्या माथ्यार धातूपसून तयार केल्लें देवीचें मुखें, हात वा कळस बसयतात. ह्या खांब्याकूच तरंग म्हणटात. कोंकणांतल्या जायत्या ग्रामदेवतांचीं अशीं तरंगां दसऱ्या दिसा नाचयत, वाजयत गाजयत कळंबाच्या झाडाखाला व्हरतात आनी थंय कळंबासकट ताची पुजा करता उपरांत थवय आनी मडवळ हातांत सुरो घेवन भल्ले ओणवो रावन प्रदक्षिणा घालतात. तरंग घेवपी मनीस भथवय हांच्यांतले एके जात आंगांत त्या त्या देवाचो अवसर येवप म्हण्टात. ते उपाय सांगतात. प्रसादाच्या दितात. भूतनाथ आनी पादेवतांच्या तरंगांमदीं मंगलाश्टकाम म्हण्टा त्शिवलग्न अशें नांव आसा. गोंयात भोवतेक देवळांनी दसऱ्याक तरंगांची मिरवणूक काडटात तरंगां प्रसिध्द आसात.[1]

तरणतारण शीखांचें आशिल्लें तळें.तरणतारण तरुन व्हरपी एक तराफो वाठारांत आसा.इ.स.1590त भौवमानार्थ पांचवो गुरु अर्जुनदेव हाणें हें तळें बांदलें.हाची लांबाय 999 फूफूट.ह्या तळ्याचे देगेर अर्जुनदेवाचें एक देवूळ आसा.रणजितसिंग हाणें हें ततांब्यान नटयलां आनी ताचेर नक्षीकाम केलां.इ.स 1596 अर्जुनदेवान ह्या शार वसयलां. ह्या तळ्याच्या उदकान रोग बरे जातात अशी शीखांची श्रध्दाआसा.ह्या तिर्थांत न्हावपाखातीर वैशाख म्हन्यांत हांगा जात्रा भरता.तळ्यामदीं एक गुरुव्दारा आसा.


संदर्भ[बदल]

  1. https://wikisource.org/wiki/Page:Konkani_Viswakosh_Vol2.pdf/141
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=तरंगां&oldid=159714" चे कडल्यान परतून मेळयलें