ताबूत

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

ताबूत[1](ताजिया) इस्लामांतल्या शिया पंथाच्या लोकांचें शोकप्रदर्शन.कुराणांत ताजिया वा ताबूत सोडून इझीन हें रुप मेळटा.आदल्या तेंपार हें शोकप्रदर्शन इमाम हुसेनाच्या हौतात्म्या निमतान ताचे कबरी लागसार आनी घराय करताले.सद्या चड करुन हुसेनाच्या करबला हांगा आशिल्ले कबरीची प्रतिकृती करुन मोहरमाच्या उत्सवांत धा दीस ताबूत बसयतात.शिया पथाचे लोक आपले एपती प्रमाण रुपें.ह्स्तीदंत,चंदन,शिंशें,कंवची,कोंडे,कागद आदींचो वापर करुन ताबूत करतात.चड मोलाचे ताबूत विसर्जन करिनासतना जायतीम वर्सां दवरतात.पूण सादे कोंडे आनी कागद वापरुन तयार केल्ले ताबूत निमाण्या दिसा दफन करुन विसर्जीत करतात.

ह्या उत्सवाखातीर गिरेस्त लोक घुमटा-वरी इमाम बारा तयार करुन हारशे,बोंदेरां,,झुंबर,उंची कापड आदींनी सजयतात.तातुंतूच एका कोनशाक वण्टीवटेन मेक्केकडेन तोंड करुन ताबूताची स्थापना करतात.ताबूताकडेन हुसेनाचीं शस्त्रां,कपडे,खावपाचे पदार्थ दवरतात.दिवे लावन ताबूत सजयतात.ताबूताकडेन एक सोंपो तयार करुन ताचेर मौलवी मज्लिस नांवाचो भाग धर्मग्रंथांतल्यान वाचून दाखयतात. मज्लिस म्हळ्यार शोकसभा.ताचेउपरांत सदांच सकाळ सांजवेळ मर्सिए(शोकसभा)म्हण्टात.ह्या गायना उपरांत हसन-हुसेन हाच्या नांवान सगळेजाण हड्डें बडोवन आकांत कृतात. निमाण्या दिसा सगल्या ताबूतांची मिरवणूक वता

मिरवणूकेंत एकलो हसन हुसेनाच्या हौतात्मय प्रसंगाचें दुखेस्त वर्णन वाचीत चलता.निमाणें मिरवणूक कबरस्तानांत व्हरुन थंय ताबूताचें दफन करतात आनी सगले निमाणे संस्कार पुराय करतात.भारतांत कांयकडेन ताबूत उदकांत विसर्जीत करपाची चाल आसा.लोक घरा येतकच आपले तांकीप्रमाण दानधर्म करतात. ताजिया वा ताबूत हें शोक नाटय हुसेनाचे ह्त्ये उपरांत धाव्या दिसा आशुरा सणाक(मोहरम म्हयन्याची धा तारीख)वेगवेगळ्या प्रकारांनी जाता.हुसेनाच्या घोडयाची ताचे चलयेचे(फातिमा)वरातीची,ताचे अंत्ययात्रेचीं आदी मिरवणुक चड करुन त्या दिसा काडटात.ताबूतवातनियाची सध्याची विकसीत स्वरुपांतली प्रथा ही हालींच्या काळाळतली.शिया पंथाचे तातर (तार्तर) लोक ताबूतांक कासिमाचें (इमाम हसनाचो चलो)लग्नघर मानतात


संदर्भ[बदल]

Categories: Wp/gomdevanagari

  1. https://wikisource.org/wiki/Page:Konkani_Viswakosh_Vol2.pdf/163
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ताबूत&oldid=175676" चे कडल्यान परतून मेळयलें