तारापूर

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

तारापूर भारतांतल्या पयल्या अणुशक्ती वीजकेंद्राचें ठिकाण. हें ठाणें जिल्ह्याच्या पाळघर तालुक्यांत माहिमचे उत्तरेक 25 किमी. अंतराचेर आसा. हांगासल्लें अणुशक्ती 1 एप्रिल 1969 वर्सा सुरु केलें. ह्या अणुवीज केंद्रांतलें नाका आशिल्ले पदार्थ जमनीपोंदच्या खोल नळांतल्यान पयस व्हरुन दर्यांत सोडिल्ल्यान प्रदुशणाचो कसलोच धोको निर्माण जावंक ना. हांगासल्ली वीज महाराष्ट्र आनी गुजरात राज्यां वापरतात.

हो गांव म्हळ्यार कोंकणांतलें खाडयेच्या मुळावयलें थंड अशें एक खेडें. भात शेती आनी नुस्तेमारी हो हांगासल्ल्य लोकांचो मुखेल उद्देग. चिंचणी-तारापूर खाडयरच्या दक्षिण दर्यादेगेवयलें हें एक ल्हानशें बंदर. ह्या बंदरांतल्यान जाता जाल्यार मीठ, साकर, पेत्रोल हे पदार्थ आयात करतात. खाडयेचे उत्तरेकडले दर्यादेगेर आशिल्ले चिंचणीक लागून हे सुवातेक चिंचणी-तारापूर ह्या जोड नांवानूय वळखतात. थंय पारशी लोक व्हडा संख्येन रावतात आनी तांचें एक देवूळ आसा. तशेंच थंय एक पोरणो किल्लोय आसा, चिमाजी अप्पा हाणें हो किल्लो 1739 वर्सा जिखून दर्यावटेनचे देगेक कडक बंदोबस्त केल्लो.

संदर्भ[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=तारापूर&oldid=201389" चे कडल्यान परतून मेळयलें