तियात्रीस्त फिलोमेनां

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

तियात्रीस्त फिलोमेनां हांचें पुराय नांव फिलोमेनां ब्राझ हें गांवान ऑरलीचें फिलोमेनां हें कातारीस आनी वांगडाच एक फामाद नटी फिलोमेनां हांकां पयलेच फावट सगळ्यानी कोंकणी तियात्र माचयेर पळयलें ते म्हळ्यार आलफ्रेड रोझ हांच्या 'झोतकाक्षी दोरजी'ह्या तियात्रांत,हो तियात्र १९६३ ह्या वर्सा प्रदर्शीत केल्लो.[1]तशेंच फिलोमेनां ब्राझ हांणें ह्या त्यात्रा उपरांत खूब फामाद दिगदर्शकां वागडां काम केलें आनी तांच्या वांगडा.तांच्याच तियात्रानी खूब तरेच्यो भुमिकां केल्यात कांय दिगदर्शक महळ्यार सायब रोछा,जे.पी.सौझलीनां,सी.आलवारीस,किड बॉकसर, प्रेम कुमार,जासींत वाझ,दोड दे वेर्नां,नेलसन आफोनसो,कामत दे आसोलनां,आनी आदी, फिलोमेनां हांणी सासू-माय,जाण्टी पिरायेची बायल, सून,ह्या सारकिल्यो भुमीका केल्यात.तशेंच तें बरें कातारीस आशील्यान ताणें सोलो,डूयेट,आनी त्रियोस पासून कातारां केल्यात. तशेंच ताणें आपलीं कातारां एच.एम.वी,हाचेर रेकोर्ड केल्यात आनी तशीच ऑल इंडिया रेडियोचेर गायल्यांत आनी स्वता ताणें आपल्यो केसेटी काडल्यात,फिलोमेनांन केन्नांच तियात्र बरयलें नां पुण तियात्राचें दिगदर्शन केलां "आशेची दोशा" हो तियात्र एन्तनी फेर्नाडीस हांणी बरयलो ह्या तियात्राचें दिगदर्शन फिलोमेनां हांणीं केल्ले आसां. फिलोमेनां एक तियात्रीस्त म्हूण आख्ख्या तियात्र प्रदेशानी खूब फामाद आसा


संदर्भ[बदल]

पळेयात[बदल]

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Filomena Braz
  1. 100 years of Konkani Tiatro-Wilmix Wilson Mazarello