तियात्रीस्त मोहनां काबराल

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

तियात्रीस्त मोहनां काबराल ह्या फामाद नावदीक नटयेचें पुराय नांव मोहनां काबराल पुण तांकां मोहनांच म्हुण वळखतात.

तांणी आपली वळख स्वताच घडोवन एक इतिहास रचलो.तियात्राच्या सुरवेच्या काळार बायलो तियात्रांत काम करीनासलीं तेन्नां दादले बायलो जावनतियात्रांतलें बायलांचें उणेंपण पुराय करतालें जसो काळ गेलो तश्यो बायलो तियात्र माचयेर येवन एकदमश्यो गाजल्यो पुण परत दादलेच बायलो जावन काम करपाचो काळ परत येवपाक लागलो तेन्नां तियात्र माचयेर मोहनां देवन आयलें आनी कोंकणी तियात्र माची परत फटल्या परिस्थितींत वळ्ळी ना.मोहना तियात्र माचयेक एक देणें थारता.[1]


तिच्या सुरोबायन तियात्र माचयेक परजळायली.तिणें एक बरी नटी म्हुण प्रधान मंत्री इंदीरा गांधी हांच्या हस्तूकी पुरस्कार फावलो.तांकां सी.आलवारीस हांणी आपल्या "कोरतुब आवयचें" ह्या तियात्रांत काम करपाची संद दिली,ह्या तियात्रांत मोहनांक सोडून सगळें दादलें आसले.त्या पुराय तियात्रांत एकटेच तें बायल मनीस आसलें.हेर ज्यो बायलो आसल्यो ते सगळें दादले आसले जाणी बांयलाचो फक्त भेस घेतिल्लो.ही गजाल सामकी कौतूक करपा सारकी आसा.

मोहना काबराल फक्त नटीच न्हय तर कातारीसय आसलें ताची कातरां आयज पासून ऑल इंडीया रेडीयोचेर गाजली,ताणी खुब फावटी ताणी सी.आलवारीसा वांगडा कातारा गायल्ल्यात,जी H.M.V चेर गाजल्यांत.मोहनांन कोंकणी सिनेमांत नामना जोडली तशीच तांणी हिंदी सिनेमांत काम केल्लयाचो उल्लेख मेळटा जशें "पतमगा","संनसार",आनी "इनसानियत".तांकां T.V.च्यो कार्यावळी करपाक बेरूत वचपाक पडले आनी थंय ती "Dance Programmes"हाची नामनेची निर्मातो जाली,तियात्र माचेर मोलादीक वावर करुन तिका ११ सेतेंबराक १९९० ह्या वर्सा मरण आयलें.संदर्भ[बदल]

पळेयात[बदल]

http://www.oldindianphotos.in/2011/04/hindi-movie-actress-mohana-cabral.html

tiatracademy./famous-goan-actress-mohana-cabral

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Mohana Cabral
  1. 100 years of Konkani Tiatro-Wilmix Wilson Mazarello