थियोदोर आल्वारीस

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

थियोदोर आल्वारीस हो एक तियात्रीस्त.

जल्म[बदल]

संगीत तियात्र माचयेचो मुखेल भाग जावन आसा.तियात्र जल्माक आयला तेन्ना सावन कांतारां गावप्यांनी गोंयच्या संगीतकारांनी बरें संगीत निर्माण करून कांतारां गावून एक वेगळोच संगिताचो दर्जो उखलून दवरला.तियात्र माचयेचो असो एक संगीतकार जावन आसा ट्रामपेटर थियोदोर आल्वारीस, जाका लोक थियो आल्वारीस ह्या नांवांन वळखतात. थियो एका कलाकाराच्या घराब्यांत 9 नोव्हेंबर 1942 दिसा मुंबय शारांत जल्मलो. सेबास्तियांव आल्वारीस आनी वर्जीन आल्वारीस हीं थियोचीं बापूय आनी आवय. थियोचीं मुळां संगितांत मिसळ जालीं. ताचो बापूय तियात्र माचयेर फामाद बरोवपी ,दिग्दर्शक आनी निर्मातो आशिल्लो आनी ताका चॅम्पियन आल्वारिसूय म्हूण वळखताले. तो आनी फामाद तियात्रिस्त सी. आल्वारीस सोयरे आशिल्ले. थियोचो भाव टोनी किंग लेगीत एक नामनेचो संगीत कलाकार आशिल्लो.

शिक्षण[बदल]

आपल्या बापायच्या इश्टाच्या चीक- चॉकलेट हाच्या घरांत मुंबय आसतना थियोची ट्रामपॅटा वांगडा सुरवात जाली .जेन्ना तो आनी ताचो बापूय भासाभास करताले तेन्ना थियोन आपले हात चीक – चॅाकलेटिच्या ट्रामपॅटार दवरले आनी वाजोवपाक लागलो. ल्हान थियोचें संगीत पयलेच फावट आयकून चीक- चॅाकलेटान ,थियोच्या बापायक ताका ट्रामपेट शिकपाक धाड म्हूण सांगलें आनी होच थियो फुडें मुखार एक व्हड ट्रमपेटर म्हूण संगीत मळार आयलो.

वावर[बदल]

ट्रामपॅट शिकल्या उपरांत ल्हानपणांत तांणी "ग्रेट बॉम्बे सर्कस ” हाच्या बॅन्डांत दोन वर्सां काम केलें. मागीर तांणी बीट ग्रुपांत वांटो घेतलो जे पंजाब हॅाटेलांत आसले. भारतांतल्या फामाद हॅाटेलांनी काम करून जाल्या उपरांत तो कुवेट स्थायीक जालो आनी भारतांत येवचे पयली गल्फांत बारा वर्सां काम केलें. थियोन 1962 वर्सा तियात्र माचयेर," मोर्गादपूत,डायरेक्टराचो रेफ्री " ह्या ताच्या बापायच्या तियात्रांतल्यान आपले पयलें पावल दवरलें.

गोंयांत 19 व्या काळांत तियात्र मोग्यांनी थियोक पयलेच खेप आल्फ्रेड रोजाच्या म्युझीक शोवांत आयकलो. उपरांत तो गोंयात येत रावतालो आनी वेगवेगळ्यो कार्यावळी करतालो.

थियोन संगीत फक्त कोंकणी माचयेक दिवंक ना तर हिंदी फिल्मांनी लेगीत पावयलां. नामनेच्या संगीतकारांक देखीक बप्पी लहरी , आर.डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ,आदी हांचे वांगडा ताणे काम केलां. फामाद तियात्रीस्त ,दिग्दर्शकांक ,निर्मात्यांक,गावप्यांक देखीक सी.आल्वारीस ,क्रीस पेरी ,प्रेम कुमार , ज्यो र्रोज ,रोजफर्न्स ,लोर्ना , विल्मीक्स-शेरोन , बेन इवॅनजेलिस्टो ,लोरी ट्रावासो , मिलाग्रीस दे चांदोर , सुकूरो दे सांताक्रूज ,अन्टोनी सेन , ओलाव ,मील-मेल-नेल , सॅम्यूल कार्व्हालो , जेक रोडसन आदी . हांच्या वांगडा कोंकणी माचयेर ताणीं संगीत दिलां.

पुरस्कार[बदल]

थियोन कोंकणी माचयेक आनी संगिताच्या मळार दिल्ल्या योगदाना खातीर जायत्या संस्थांनी ताचो सत्कार केलो.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=थियोदोर_आल्वारीस&oldid=203056" चे कडल्यान परतून मेळयलें