मजकूराशीं उडकी मार

थिवी

विकिपीडिया कडल्यान

थिवी हे उत्तर गोवा जिल्ह्यातल्या बार्देस तालुक्यातील १९३७.०१ हेक्टर क्षेत्राचे गाव आसून २०११ च्या जनगणनेनुसार ह्या गावात २२४४ कुटुंबाचे व पुराय ९०७६ लोकसंख्या आसा. हांगा लागीचे शार MAPUSA ८ किलोमीटर अंतरावर आसा. हांगा ४५५२ दादले आनीक ४५२४ बायला आसा. हांगा अनुसूचित जातीचे लोक २९१ आसून अनुसूचित जमातीचे २२ लोक आसात. ह्या गावाचो जनगणनेतलो स्थल निर्देशांक ६२६६७० [1] आसा.

साक्षरताय[बदल]

 • एकूण साक्षर लोकसंख्या: ७५१९
 • साक्षर पुरुश लोकसंख्या: ३८९५ (८५.५७%)
 • साक्षर स्त्री लोकसंख्या: ३६२४ (८०.११%)

शैक्षणिक सुविधा[बदल]

गांवांत ६ खाजगी पूर्व-प्राथमिक शाळा आसा. गांवांत ३ शासकीय प्राथमिक शाळा आसा. गांवांत १ खाजगी प्राथमिक शाळा आसा. गांवांत १ शासकीय कनिष्ठ माध्यमिक शाळा आसा. गांवांत १ खाजगी कनिष्ठ माध्यमिक शाळा आसा. गांवांत १ खाजगी माध्यमिक शाळा आसा. सगळ्यांत लागीं उच्च माध्यमिक शाळा (COLVALE CT) ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं पदवी महाविद्यालय (MAOUSA) ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं अभियांत्रिकी महाविद्यालय (BANDORA CT) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं वैजकी महाविद्यालय (BAMBOLIM CT) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं वैवस्थापन संस्था (PENHA-DE-FRANCA C T) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं पॉलिटेक्निक (PANAJI) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं वेवसायिक प्रशिक्षण शाळा (MAPUSA) ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं अनौपचारिक प्रशिक्षणकेंद्र (MAPUSA) ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं अपंगांखातीर खाशेली शाळा (PENHA-DE-FRANCA C T) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा.

वैजकी सुविधा (शासकीय)[बदल]

सगळ्यांत लागीं समाजिक आरोग्य केंद्र १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा.

वैजकी सुविधा (अशासकीय)[बदल]

गांवांत १ बाह्यरुग्ण वैजकी सुविधा आसा. गांवांत १ निवासी आनी बाह्यरुग्ण वैजकी सुविधा आसा.

सगळ्यांत लागीं प्राथमिक आरोग्य केंद्र ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत १ प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र आसा. सगळ्यांत लागीं प्रसूति आनी बालकल्याण केंद्र ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं क्षयरोग उपचार केंद्र ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं अ‍ॅलोपॅथी रुग्णालय १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं पर्यायी वैजकी रुग्णालय १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं दवाखानो ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं पशुवैजकी रुग्णालय ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा.

गांवांत १ कुटुंब कल्याणकेंद्र आसा. गांवांत १ एमबीबीएस पदवीधर वैजकी वेवसायी आसा. गांवांत १ अन्य पदवीधर वैजक वेवसायी आसा.

गांवांत ३ वखदालय आसा.

पिवपाचे उदक[बदल]

गांवांत शुद्धीकरण केल्लें नळाचें उदक पुरवण आसा. गांवांत शुद्धीकरण करूंक नशिल्लें उदक पुरवण ना. गांवांत धापिल्लें बांयचें उदक पुरवण ना. गांवांत उघड्या बांयचें उदक पुरवण आसा. गांवांत हॅन्डपंपचें उदक पुरवण ना. गांवांत ट्यूबवेलच्या/बोअरवेलाचो उदक पुरवण ना. गांवांत झरीचें उदक पुरवण आसा. गांवांत न्हय/खाजनाचें उदक पुरवण आसा. गांवांत तळी/कोंड उदक पुरवण आसा. गांवांत अन्य पद्धतीचे उदक पुरवण ना.

नितळसाण[बदल]

गांवांत बंद गटार उपलब्ध ना. गांवांत उघडें गटार उपलब्ध ना. नीट जलस्त्रोतांत सोडिल्ले सांड उदक. हें क्षेत्र पुराय तरेन स्वच्छता अभियानांत ना गांवांत न्हाणीघर आनी सार्वजनिक स्वच्छता घर उपलब्ध ना. गांवांत न्हाणीघर सोडून सार्वजनिक स्वच्छता घर उपलब्ध ना. गांवांत ग्रामीण उत्पादक केंद्रे ना जाल्यार सॅनिटरी हार्डवेअर मांड उपलब्ध आसा. गांवांत ग्रामीण सॅनिटरी हार्डवेअर मांड उपलब्ध ना. गांवांत सामूहिक बायोगॅस ना जाल्यार उत्पादक पुनर्वापराची वेवस्था उपलब्ध ना.

दळणवळण आनीक येरादारी[बदल]

गांवांत पोस्ट ऑफीस उपलब्ध आसा. गांवांत उपपोस्ट ऑफीस उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं उपपोस्ट ऑफीस ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत पोस्ट आनीक तार ऑफीस उपलब्ध आसा. गावाचो पीन कोड ४०३५०२ आसा. गांवांत दूरध्वनी उपलब्ध आसा. गांवांत सार्वजनीक दूरध्वनी केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत मोबाईल फोन सुवीधा उपलब्ध आसा. गांवांत इंटरनेट सुवीधा उपलब्ध आसा. गांवांत खाजगी कूरियर उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं खाजगी कूरियर ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत शासकीय बस सेवा उपलब्ध आसा. गांवांत खाजगी बस सेवा उपलब्ध आसा. गांवांत रेल्वे स्थानक उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं रेल्वे स्थानक ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत ऑटोरिक्षा व टमटम उपलब्ध आसा. गांवांत टॅक्सी उपलब्ध आसा. गांवांत व्हॅन उपलब्ध आसा. गांवांत ट्रॅक्टर उपलब्ध ना. गांवांत सायकल रिक्षा (पायचाकी) उपलब्ध ना. गांवांत सायकल रिक्षा (यांत्रिक) उपलब्ध ना. गांवांत बैल आनी अन्य जनावरांनी ओढिल्ली गाडी उपलब्ध ना. गांवांत समुद्र/नदी बोट सेवा उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं समुद्र/नदी बोट सेवा १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. राष्ट्रीय महामार्ग गांवाक जोडूंक ना.सगळ्यांत लागीं राष्ट्रीय महामार्ग ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. राज्य महामार्ग गांवाक जोडला. जिल्ल्यातलो मुखेल रस्तो गांवाक जोडला. जिल्ल्यातलो अन्य रस्तो गांवाक जोडला.

सगळ्यांत लागीं वाहतुकी करपासारखो जलमार्ग १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा.

बाजार आनी सावकारी पेडी[बदल]

गांवांत एटीएम उपलब्ध आसा. गांवांत वेपाराविशी सावकारी पेडी उपलब्ध आसा. गांवांत सहकारी सावकारी पेडी उपलब्ध आसा. गांवांत शेतकी कर्ज संस्था उपलब्ध आसा. गांवांत स्वयंसहाय्य गट उपलब्ध आसा. गांवांत रेशन मांड उपलब्ध आसा. गांवांत मंडी / कायमचे बाजार उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं मंडी / कायमचे बाजार ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत आठवडयाचो बाजार उपलब्ध आसा. गांवांत कृषी उत्पन्न बाजार समिती उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं कृषी उत्पन्न बाजार समिती ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा.

आरोग्य आरोग्य, पोषण आहार आनी मनोरंजन सुविधा[बदल]

गांवांत एकात्मिक बाल विकास योजना (पोषण आहार केंद्र) उपलब्ध आसा. गांवांत बालवाडी (पोषण आहार केंद्र) उपलब्ध आसा. गांवांत इतर पोषण आहार केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत 'आशा' कर्मचारी उपलब्ध आसा. गांवांत समाज भवन (टीव्ही वेवस्था आशिल्ली/नाशिल्ली) उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं समाज भवन (टीव्ही वेवस्था आशिल्ली/नाशिल्ली) ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत खेळांमळ उपलब्ध आसा. गांवांत खेळ / मनोरंजन केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत चित्रपटगृह / व्हिडिओ केंद्र उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं चित्रपटगृह / व्हिडिओ केंद्र ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत सार्वजनिक पुस्तकालय उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं सार्वजनिक पुस्तकालय ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत सार्वजनिक वाचनालय उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं सार्वजनिक वाचनालय ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत खबरेपत्र पुरवण उपलब्ध आसा. गांवांत विधानसभा मतदान केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत जन्म मृत्यु नोंदणी केंद्र उपलब्ध आसा.

वीज[बदल]

२० वरां वीज पुरवण घरगुती कामाखा तीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दीसा उपलब्ध आसा. २२ वरां वीज पुरवण घरगुती कामाखातीर हिवाळ्यात (ऑक्टोबर-मार्च) दर दीसा उपलब्ध आसा. २० वरां वीज पुरवण शेतकामाखातीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दीसा उपलब्ध आसा. २२ वरां वीज पुरवण शेतकामाखातीर हिवाळ्यात (ऑक्टोबर-मार्च) दर दीसा उपलब्ध आसा. २० वरां वीज पुरवण वेपाराविशी कामाखातीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दीसा उपलब्ध आसा. २२ वरां वीज पुरवण वेपाराविशी कामाखातीर हिवाळ्यात (ऑक्टोबर-मार्च) दर दीसा उपलब्ध आसा. २० वरां वीज पुरवण सगळ्यांखातीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दीसा उपलब्ध आसा. २२ वरां वीज पुरवण सगळ्यांखातीर हिवाळ्यात (ऑक्टोबर-मार्च) दर दीसा उपलब्ध आसा.

जमिनीचो वापर[बदल]

थिवी ह्या गावात जमिनीचो वापर सकयलदिल्ल्याप्रमाण जाता (हेक्टर- क्षेत्रफळ):

 • रान  : ०
 • शेतकामा खातीर ना वापरिल्ली जमीन: १०४.४४
 • ओसाड आनी लागवड ना केल्ली जमीन: ५२३.१५
 • कुरणे आनी अन्य मळ: ०
 • विबिन्न झाडांपेडा, पीकांतर्गत येवपी जमीन: ४०.८६
 • लागवडयोग्य पडीक जमीन: ५३६.९९
 • कायमस्वरूपी पडीक जमीन: ७१६.४५
 • सद्यस्थितींत पडीक जमीन: ०
 • पिकां सकयली जमीन: १५.१२
 • एकूण कोरड व्हांवपी जमीन: १५.१२
 • एकूण बागायत जमीन: ०

शिंपणावळ सुविधा[बदल]

शिंपणावळ करपा खातीर स्रोत अशे आसात (क्षेत्रफळ हेक्टरांनी) :

 • कालवे: ०
 • बांयो / कूप नलिका: ०
 • तळी: ०
 • ओढे: ०
 • हेर: ०

उत्पादन[बदल]

थिवी ह्या गावांत सकयल दिल्ल्या वस्तूंचें उत्पादन जाता( महत्वाचें सकयल दिल्ल्या प्रमाणें): PADDY,ICE,CHILLIES,ONION

थीये हो गांव बार्देस तालुक्यांत स्थित आसा. तो न्हंयांनी नटयिल्लो सुंदर असो गांव. आज थिवी म्हण वळखतात. त्या गांवचे इतिहासीक दप्तरांनी थिये म्हण नांव प्रसिध्द आसा. आज कोंकण रेल्वेचे एक स्टेशन आशिल्ल्यान ह्या गांवचे नांव खूब फामाद आसा.

सुवात[बदल]

थिये म्हापसा शाराक लागीं आसा. ह्या गांवांत म्हापसा न्हंयेचे जायतें फांटे भितर सरतात. थिये हांगा कोंकण रेल्वे स्टेशन अधिकार क्षेत्रांत येता. धालो, फुगडी, शिगमो अश्या तरेचो लोकवेद ह्या गांवांत कांय प्रमाणांत पळोवंक मेळटा. होळावणे ह्या वाठारांत धनगर गवळी ह्या जनावरां पोसपी जमातीची लोकवस्ती आसा. ही जमात सैमाच्या घटकांत देवपण अणभवतात.

भुगोल विद्याशास्त्र सापेक्ष रेशा[बदल]

हो गांव 1937 हेक्टर क्षेत्रफळ पसरला. हो गांव १५°३६′००″ उत्तर अक्षांश आनी ७८°४३′००″ पूर्व रेक्षांश मदीं आसा. आनी हो गांव न्ह्ंयच्या देगेक आसा.[2]

वाडे[बदल]

माडेल, होळावणे, गोरवाइ, बोडिये, कानसा, लिमातोड, दामेडे, अवचितवाडो, धानवा, पोणशे, फालकांव, कातुरली, धाट, चिपाडी, पोंडी अशे ल्हान-व्हड वाडे ह्या गांवांत आसात. एका काळार हे वाडे न्हंयेच्या पात्राक लागून एकामेका पासून पयस आशिल्ले पूण आयज हांगां डांबराचे रस्ते आनी वेगवेगळ्या पुलांच्या निर्माणेक लागून हे वाडे जोडल्यात.

आख्यायिका[बदल]

एका काळार तांदूळ रोवप होच ह्या गांवाचो मुखेल वेवसाय आशिल्लो. आता कांय जाण वेगवेगळ्या हेर वेवसायांत भितर सरल्यात. थियेंत पायनवाडो ह्या वाठारांत एक अर्जुूनाचो रूख आसा. ह्या रुखाक देवारूख म्हण थळावे लोक पुजतात.

इतिहास[बदल]

थीवी हो एक पोरनो गांव. आदल्या काळार हांगा आदिलशाही राजवटी आशिल्ली. सोळाव्या शतकांत पुर्तुगेजांनी थिये गांव जिकून घेतलो. शेकड्यांनी वर्सा बार्देस तालुको पुर्तुगेजांच्या राजवटीखाला आशिल्ल्यान, ह्या गावांतली हिंदू लोकांची श्रध्दास्थान उदवसत जाली. तरीय आसतना हांगाच्या भाविकांनी आपल्या दैवतांची कांय देवळांचे रक्षण केले. ह्या वाठारांत फातरांनी बांदिल्ल्या तटबंदीचे अवशेश आसात. हाचे वेल्यान आदल्या काळार दुस्मानां पासून बार्देस प्रांताची राखण करपा खातीर तेदें वेळावयल्या राजकर्त्यांनी वेळा काळार हांगां तटबंद्यो उबारल्यो. कोलवाळे न्हंयच्या पलतडी पेडणे आनी म्हापसा न्हंयच्या पलतडी दिवचल म्हाल लागता. दिवचल म्हाल सावंतवाडकर भोसलेंच्या राजवटींतलो म्हाल आशिल्ल्यान पुर्तुगेज राजवटींत संरक्षणाच्या नदरेंतल्यान ह्या गांवांक खाशेले म्हत्व आसले.

धार्मीक स्थान[बदल]

रवळनाथ सोमनाथ, वेताळ, पुरवाचारी हीं हांगाची मुखेल दैवतां. हांगां क्रिस्तांव धर्माचेय लोक रावतात. देखून हांगां खुबशीं ल्हान – व्हड कपेलांय पळोवंक मेळटात. सेंट अँथनी, सेंट एलिझाबेथ, सेंट मायकेल, सेंट जॉन, सेंट पीटर, सेंट अँनड्र्यू हांचें वांगडाच शंबर वर्सा पुराय जाल्लें सेंट फ्रांसेस शावियराचे कपेल लेगीत आसा.

शिक्षणीक संस्था[बदल]

सरकारी माध्यमीक शाळा

रस्ते[बदल]

ह्या गांवान बरें रस्ते आसा. स्टेट हायवे नंबर १ थीये गांवातल्यान वता.

संदर्भ[बदल]

 1. http://www.censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
 2. http://www.fallingrain.com/world/IN/33/Tivim.html Map and weather of Tivim
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=थिवी&oldid=201429" चे कडल्यान परतून मेळयलें