मजकूराशीं उडकी मार

दायज

विकिपीडिया कडल्यान

कोंकणीचे दायज तिगोवन दवरपाखातीर आमी सगल्यां कोंकणी मोग्यांनी बरोबरीन काम करपाची गरज आसा.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=दायज&oldid=202777" चे कडल्यान परतून मेळयलें