मजकूराशीं उडकी मार

दोना पोल

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
     

दोना पोल(डोना पाउला), हें भारताच्या गोंय राज्यांतले पणजे गोंयची राजधानी ताचो एक भाग।

दोना पोलचे आदले नांव ’ओड्डा वेळ’। हें गोंयचे एक मुख्य पर्यटन स्थळ।

हे जाग्याचें नांव दोना पोल एक पुर्तुगाली फ़िदाल्गो दोम अन्तोनियो दे सौटो मैयरची बायल आनी पुर्तुगाली गर्वनराची अमराल दे मिनेजसची धुव दोना पाउला अमराल ए सौटो मैयर चे वयर पडलां। दोना पाउलाचे पयलींचे घर सांत तोम अंन्त आसले। वार्डिक(कााजार) जाल्या उपरांत ते हांगा आयिले।

दोना पाउलाचे मराण २१ दिसाम्बर १६८२न्त झाले अनि तिजे बरियल राज भावन्चे चेपलन्त झाले।

दोना पाउलान्चे दोन पुतळे मि अनि मिसेस रोबेर्ट क्नोक्सन्चे पुर्व प्रायाणाचे सम्मानांत य्रर्सा फ़ोन लेइस्तनेरान बान्दिले। सुम्मार लोकान हे लेकला कि दोना पालचे नाव एक प्रेमी जोडीचे वैर पळ्ळा, जाल्यार हें सत्य न्हंय।

Dona Paula Jetty

भायार्ची कडी[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=दोना_पोल&oldid=214816" चे कडल्यान परतून मेळयलें