धृतराष्ट्र

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

काशिराजाची धूव अंबिका हिचो पूत आनी कौरवांचो बापूय.भिष्माचार्याकडेन ताचें शिक्षण जालें. [1]गांधार देशाचो राजा सुबल हाची धूव गांधारी, हिचेकडेन ताचें लग्न जालें.गांधारीपसून ताका दूर्योधन, दुःशासन अशे शंबर पूत आनी दुःशला ही धूव जाली.धृतराष्ट्राचो भाव पंडू, राज्य सोडून रानांत वतकच धृतराष्ट्र हस्तिनापूरचो राजा जालो.

उपरांत ताणें पंडूचो पूत युधिष्ठिर हाका युवराजपद दिलें.ताका लागून धृतराष्ट्राचे पूत आनी पंडूचे पूत हांचेभितर दुस्मानकाय जावन जें झूज जालें ताका महाभारत म्हण्टात.धृतराष्ट्राक, पांडवांविशीं कसलेंच वायटपण वा दुस्मानकाय नाशिल्ली.पूण तेचवांगडा दुर्योधनाचें कसल्याय विशयावयलें सांगणें तो न्हयकारिनाशिल्लो. भीष्म,विदूर हांच्या सांगण्यावयल्यान ताणें पांडवांक अर्दें राज्य दिलें.पूण पांडवांक द्युतांत हारोवपाखातीर दुर्योधनान कपट-कारस्थान रचलें.

त्या वेळार धृतराष्ट्रान ताका मोन्यांनी परवानगी दिली. वनवासाक सावन परत येतकच,पांडवांक राज्य परत दिवंचो ना ह्या दुर्योधनाच्या निर्णयान धृतराष्ट्राक दूख्ख जाल्लें.पूण, दुर्योधनावांगडा झूज करिनासतना भीक मागून पोट भरात असो युधिष्ठिराकूच उपदेश केलो. महाभारत, उद्योगपर्व 129)घोव कुड्डो आशिल्ल्यान ताची बायल गांधारी हा आपल्या दोळ्यांचेर पट्टी बांदून रावताली.निमाणें धृतराष्ट्र आनी गांधारी तप करूंक वनांत गेल्लेकडेन थंय लागिल्ल्या उज्यांत तीं दोगांय मेलीं.

संदर्भ[बदल]

संदर्भ[बदल]

  1. https://wikisource.org/w/index.php?title=Page:Konkani_Viswakosh_Vol2.pdf/403
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=धृतराष्ट्र&oldid=168382" चे कडल्यान परतून मेळयलें