नरहर रघुनाथ फाटक

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

फाटक हे नामवंत पत्रकार आनी प्राध्यापक, संतसाहित्याचे चिकित्सक, इतिहाससंशोधक आनी चरित्रकार. भोर ह्या येका वेळावयल्या संस्थानातील जांभळी ह्या गावांत तांचो जल्म दी. 15 एप्रिल 1893 या दिसा जालो. तांचे घराणे मूळचें कमोद ह्या गावचे. पूण मागीर ते जांभळी हांगा आयले. ताजो बापूय सरकारी नोकरेंत आसलो. शिक्षण भोर, पुणे, अजमेर, इंदूर आणि अलाहाबाद ह्या जाग्यार जालें. 1917 या वर्सा अलाहबाद विधापीठातल्यान ते तत्वगिज्ञान हो विषय घऊन बी. ए. जाले. ताज्यउपरांत कांय काळ विविधगिन्यानविस्तार, इंदुप्रकाश, नवा काळ ह्या नियतकालिकांच्या संपादनकार्यात ताणी भाग घेतलो. सत्यान्वेषी आनी फरिशता ह्या टोपणनावांनी ताणी खूब वृत्तपत्रीय लेखन केले आनी आपल्या नर्भीड पत्रकारीतेन सगल्यांच्या मनांत घर केले. 1935 – 37 ह्या काऴात श्रीमती नाथीबाई ठाकरसी विधापीठात आनी ताज्यामागीर मुंबईच्या रामनारायण रूईया कॉलेजात ते मराठीचे प्राध्यापक आसले. ह्याच कॉलेजातून 1957 साल ते सेवानिवत्त जाले इतीहासाचार राजवाडे ह्यांच्याखातीर फाटक हे इतिहाससंशोधनाकडे वऴे मराठी भाशा-साहित्याच्या व्यासंगाबराबरच संस्कत,इंग्रजी,हिंदी ह्या भसांतील साहित्याचो ताणी खूब्ब अब्यास केलो.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=नरहर_रघुनाथ_फाटक&oldid=175718" चे कडल्यान परतून मेळयलें