नारायण सीताराम फडके

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

सर नारायण फडके हे एक मराठी साहित्यांतले नांवाजते लेखक आसले.

जल्म[बदल]

ऩारायण सीताराम फडके हांचो जन्म 4 ऑगस्ट 1894 दिसा जालो.


शिक्षण[बदल]

फडके हे मकाठी साहित्यांतले नांवाजते लेखक आसले. ना.सी. फडके हांच्यो कथा तत्रशुद्द,रेखीव आनी आकर्शक भास ह्या तीन गुणांनी परिपूर्ण आसल्यो.1949 वर्सा ते निवृत्त जाले. ओडलायणी सुरवात, कथेच्या मध्याचेर घुसपणूक, अखेरेक सोडवणूक आनी ताचे मागीर शेवट अशें तांच्या लिखाणाचें ठरावी तंत्र आसलें.तंत्रा बाराबर फडक्यांची कथा रचना आनी भास हे दृष्टीन खुब्ब प्रभावी आसा.


वावर[बदल]

ते कोल्हापुरच्या राजाराम महाविद्दालयांत तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक आशिल्ले. तंत्राचेर भर दिवपी लेखक म्हणून ते फामाद आसात. कसल्या प्रसंगाचें सुंदर शब्दचित्र रंगोवप आनी रेखीव व्यत्किदर्सन घडोवप हातूंत फडके खुब्ब वयल्या पांवड्यार आसले. फ़डक्यांल्यो काण. भावनाप्रधान नासतात,काणयो फकत मनोरंजन करतात, मनाचेर खंयचेच संस्कार करिनात, अशे जायते आक्षेप तांचेर घेतात. पुण इतलें आसुनूय बी लोकप्रीयतेन कांयच उणें जायना. अल्ला हो अकबर ! (1917) ही तांची पयली कादंबरी. लेखिका कमला फडके (कुळारची कमल दीक्षित) ही ना.सी.फडके हांची विद्दार्थिनी आनी दुसकी घरकात्र. तांचे एके चलयेचें नांव अंजली.

संदर्भ[बदल]

[1]

  1. भांगरभुंय दिसाळें, 22 ऑक्टोबर 2016