नेपोलियन बोनापार्ट

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

नेपोलियन बोनापार्टहो फ्रेन्च सैन्यांत लष्करी अधिकारी आशिल्लो.

जल्म[बदल]

0नेपोलियन हाजो जल्म दि.15 ऑगस्त 1769 या दिसा कॉर्सिका बेटावयल्या अजेशिओ या गावांत जालो. शिक्षण नेपोलियन बोनापर्ट नेपोलियन हाजो जल्म दि.15 ऑगस्त 1769 या दिसा कॉर्सिका बेटावयल्या अजेशिओ या गावांत जालो. ताज्या बापययले नांव कार्लो (चार्ल्स) आनी आवयले नांव मेरिया लेटिझिया रामोलिनो आसलें. तांका एकूण तेरा भुरगीं जाली. पूण ती जगली ना. नेपोलियन हे भायर पडिल्ल्या भावाचो नांव जाल्लया भुरग्याक दवरलें. नेपोलियन जल्माक येवच्या पयलीं स म्हयने कॉर्सिका हे बेंट फ्रान्सान विकते घेतलें. ताका सागून नेपोलियन हो जल्मल्याबराबर फ्रेन्च नागरिक जालो. नेपोलियनाली आवय आनी बापूय ही दोगांय सरदार लघराण्यातली आसल्याकारणान ते सगले गूण नेपोलियनांत आयले. ताजे मुळावे शिक्षण कॉर्सिका ज्युंवार जालें. मुखावयले लष्करी शिक्षण फ्रान्स हांगा जालें. नेपोलियनाक गणितांत खूब्ब गती आसली. सुरवातीक तो फ्रेन्च सैन्यांत लष्करी अधिकारी म्हूण लागलो. पूण मागीर आपल्या पराक्रमाच्या नेटार तो मोटो फ्रेन्च सम्राट जालो.