नेराची वपार

विकिपीडिया कडल्यान
Félicien Rops, Satan Sowing Seeds, pencil, c. 1872
The weeds or "tares" were probably darnel.
The enemy sowing weeds, c. 1540
Parable of the Wheat and the Tares by Abraham Bloemaert (1624)

नेराची वपार[बदल]

Nerachi Vopar - The Weeds in the Grain ( Parable )

वपारिंचो हेतू[बदल]

तेदनां शिसांनीं लागीं सरुन ताका विचारलें: "वपारींनीं तांचे कडे कित्याक उलयताय?" ताणें परतीपाळ केलो: "कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा; तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनींक-उय दितलो आनी तांचें माप भरन अत्तलें; पूण ना तांकां, आसा तें पोरयान तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनीं तांचे कडे उलयतां, कित्याक पळेवन-उय तांकां दिसना, आनी आयकुन-उय तांकां आयकना आनी समजयी ना."

इजायासान अशें आदींच सांगललें तें तांचे सवें पाळोन येता:

"आयकुन-आयकून तुमकां काय, समजचें ना; पळेवन-पळेवन तुमकां काय दिसचें ना. कित्याक ह्या लकाचें काळीज जोड-निबर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलले आसात; ना तर दोळयांनीं तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनीं तांकां सारकें आयकुंक मेळतलें, मनान तांकां समजतलें, आनी, तीं परतून येवन, हांव तांकां बरीं करीन ."

नेराची वपार[बदल]

पवित्र पुसतक ː मातेव १३ ː २४-३०

२४ आनीêक वपार तांकां घालून ताणें म्हळें: "सर्गिंचें राज कसलें तें आयकात: कणेकल्या मन’शान आपल्या शेतांत बरें बीं वंपलें. २५ सगळीं न्हिदललीं आसताना, ताचो दुस्मान आयलो आनी गंवा मदें नêर वंपून गेलो. २६ शेत वाडन कणसां येतोच, नêर-ऊय दिश्टी पडलो. २७ घर्काराच्या वावराडियांनीं ताचê सर्शें येवन म्हळें: ‘'धनिया, तुज्या शेतांत तुंवें बरें बीं वंपललें न्हय? तोर नêर खोंिचो आयलो?'’ २८ ताणें अशी तांकां जाप दिली: ‘'हें दुस्मानान केल’लें काम. ‘चाक्रांनीं ताका विचारलें: ‘'आमी वचून शेत नोडललें तुका जाय?'’ २९ ताणें जबाब दिलो: ‘'नाका; नêर उंटिताना, घडियेक तुमी त्या बराबोर गंव-ऊय उंटिशात. ३० लुंवणी येसोर दन-ऊय बराबोर वाडंदी; आनी लुंवणेच्या वेळार, पयलो नêर एकठांय करून उज्याक लावचê खातीर, ताचीं पेनड्कुलां बांदात; मागीर गंव म्हज्या कड्यांत भोरात म्हण हांव लुंवतल्यांक सांग्तलं."’

“वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)

पळेइयात न्याळ[बदल]

The Weeds in the Grain (or The Tares), Commentary & Meditation

भायळो आधार आनी गुंतन्नी[बदल]

संदर्भ[बदल]

[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=नेराची_वपार&oldid=201553" चे कडल्यान परतून मेळयलें