नोव्हेंबर

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

नोव्हेंबर हो ग्रेगोरीयन पंचागांतलो तीस दिसांचो, इकरावो म्हयनो.आदल्या रोमी पंचगांत मार्च म्हयनो पयलो आशिल्लो.देखून हो णववो म्हयनो आशिल्लो. तेखातीर 'नोव्हेंम' म्हळयार णव ह्या अर्थाच्या लॅटीन उतरावयल्यान 'नोव्हेंबर' हें नाव पडलें.अॅंग्लोसॅक्सन हाका 'विड मन्थ' वा 'ब्लड मन्थ' म्हण्टात. रोम्युलस हाच्या धा म्हयन्यांच्या वर्सात नोव्हेंबर हो म्हयनो आशिल्लो आनी ताका तीस दीस आशिल्ले.रोमाच्या कायदे करपी धा जाणांच्या मंडळान नाव्हेंबराचे एकुणतीस दीस केले. ज्युलियस सिझर हाणें ताचें एकतीस दीस केलें.ऑगस्टस हाणें ऑगस्ट ह्या आपल्या नांवाच्या म्हयन्याचे एकतीस दीस केले, तेन्ना मंडळान नोव्हेंबराचे परत ३० दीस केले.कांय क्रिस्तांव लोक एक नोव्हेंबर हो 'सगळ्या संतांचो दीस'आनी दोन नोव्हेंबर हो 'सगळ्या आत्म्यांचो दीस' म्हणून मनयतात. इकरा नोव्हेंबरहो अमेरिकेंत वॅटरन्सडे, कॅनडांत रिमेंब्रन्स डे, तशेंच म्हाझूज सोंपपाचो दीस आनी हुतात्म्याचो स्मृतिदीस म्हणून मनयतात. हिंदू पंचांगाप्रमाण नोव्हेंबर म्हयनो कार्तिक-मार्गशीर्ष म्हन्यांत येता,चवदा नोव्हेंबर हो पंडीत जवाहरलाल नेहरू हाचो जल्मदीस, बालदीस म्हणून मनयतात.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=नोव्हेंबर&oldid=126607" चे कडल्यान परतून मेळयलें