पंचवाडी

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
     

" पंचवाडी" हे उत्तर गोंयांतल्या फोंडा तालुक्यांतले एक गांव आसा। ह्या गांवंतल्या लोकांची कुलदेवता संतेरी- भगवती जावन आसा। तत्कारणान हांगा तंगेल्यो दोन खूब सुंदर देवूळा आसात। पंचवी आनी सुंदर झाड़ां हांगसल्ली विशेशता।

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=पंचवाडी&oldid=201562" चे कडल्यान परतून मेळयलें