पंडित रविशंकर

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

रवींद्र शंकर हांचो जल्म दि. 07 एप्रिल 1920 या दिसा बनारस हांगा जालो. सात भावंडापैकी सगल्यान ल्हान रवि आसलो. ताचो बापूय श्याम श्कर हो देवळाचो वकील आसलो. त्याकाळांतलो भौमानेस्त वकील आनी संस्थानाचो दीवाणूय आसलो. रविशंकराली आवय हेमांसगिनीदेवी ही गाझीपूरांतलया नसरथपूर हांगासल्ली. रवींद्राले भाव उदय, राजेंद्र अानी भूपेंद्र अानी रवींद्र स्वता हे सगले बेंगालीतोला हायस्कूलांत शिकले. रवींद्र शंकरान अापले नाव ल्हान करून रवि अशें केलें. रवि धा वर्साचो अासताना अापलो व्हडलो भाव उदयशंकर हाज्यावांगडा नृृृत्यपंगडांत पॅरिसाक गेलो. तोरा वर्साचो जालो तेन्न रवि हो त्या नृत्यपंगडाचो येक भाग जाल्लो. भायल्या देशांत नृत्याच्यो कार्यावळी करतां करतां रविशंकरान फ्रेन्च अानी इतर भाशा शिकून घेतल्यो. अल्लाउद्दीन खान हांच्यावांगडा रावून रविशंकरान शितार अानी सुरबहार शिकून घेतले. ताज्याबराबर रूद्रवीणा, रूबाब अानी सुरसिंगार ही वाधींयबी शिकून घेतली. तरतर्हेचे राग शिकून घेतले. 1944 या वर्सा रविशंकर मुंबय अायले. तांच्यानी इंडियन पीपल्स थिएटर असोसिएशनांखातीर संगीत दिले. एचएमव्ही अानी रेडव्याखातीर जायत्या फावटी संगीत दिले. पिरायेच्या 25व्या वर्सा ताणी सारे जहांसे अच्छा या गीताक संगीत दिलें. बीटल्स या वाधवृंदाचो गिटारीस्ट जॉर्ज हॅरिसन हाज्यावांगडा तांच्यानी काम केले.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=पंडित_रविशंकर&oldid=175743" चे कडल्यान परतून मेळयलें