मजकूराशीं उडकी मार

पांडुरंगराव दाजीसायब देसाय

विकिपीडिया कडल्यान

[1]पांडुरंगराव दाजीसायब देसायहे कोंकणींतले एक लेखक।तांची सविस्तर म्हायती अशी आसा।

जल्म[बदल]

तांचो २५-२-१९३८ वर्सा गोंयांतल्या सांखळे गांवांत,खाशे कुटुंबात जालो.

शिकप[बदल]

शिकप मराठी आनी पुर्तूगेज भाशेंत जाले़. भुरगेंपणासावन फुटबॉल खेळाची ताका आवड आशिल्ली. शेती आनी बागायती हो पूर्वजांकडल्यान चलत आयिल्लो वेवसाय आपणायलो.

वावर[बदल]

ल्हानपणासावन नाटकांत सवंगां करपाचो आनी नाटकां पळोवपाची ताका आवड आशिल्ली. हेच आवडीतल्यान कोंकणीतल्यान नाटयलेखन करपाची उर्बा आयली. सुक्या वांगडा वलां हें तांगेले दोन विनोदी नाटकुल्यांचें दुसरें पुस्तक.

तांणी नाटकुल्यां शिवाय कोंकणीत आनी मराठींत कविता आनी कांय स्फूट स्वरुपाचें बरप केल्लें आसा.

संदर्भ[बदल]

  1. सुक्या वांगडा वलां