पीअर्सन,लॅस्टर बोल्झ

विकिपीडिया कडल्यान

पीअर्सन,लॅस्टर बोल्झ हांचो जल्म२३ एप्रिल १८९७, टॉरोंटो,ऑंटोरिओ; मरण:डिसेंबर १९७२.नोबॅल पुरस्कार फावो जाल्लो कॅनडाचो एक राजकीय मुत्सदी आनी प्रधानमंत्री.ताणें मुळावें शिक्षण घेतलें,पूण फुडलें शिक्षण घेवपा वेळार पयल्या म्हाझुजाक लागून आणिबाणी आयिल्ल्यान ताका शस्त्रास्त्रांचे कंपनींत नोकरी करची पडली.तरीय पूण फुडें १९१९त तो टॉरोंटो विद्यापिठांतल्यान पदवीधर जालो.

तशेंच ऑक्सपर्ड विद्यापिठांतल्यान ताणें बी.ए आनी एम.ए. ह्यो पदव्यो मेळयल्यो.१९२४-२८ ह्या काळांत तो टॉरोंटो विद्यापिठांत इतिहासाचो अधिव्याख्यातो आशिल्लो.उपरांत तो १९२९त ओटावाक परराश्ट्रीय कचेरेंत नोकरेक लागलो.थंय स वर्सां काम करतकच १९३५त कॅनडियन उच्च आयोगाच्या कार्यालयांत लंडनचो पयलो सचीव म्हणून ताची नेमणूक जाली.उपरांत तो १९४१त परराश्ट्र मंत्रालयांत अवर सचीव म्हणून आयलो आनी फुडें वॉशिंग्टनाक कॅनडाचो राजकीय प्रतिनिधी म्हणून गेलो.

१९४५ च्या सान फ्रांसिस्को परिसदेंत ताणें सल्लागाराचें काम केलें.आनी १९४५-४६ ह्या काळांत ताणें अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत राजदूत म्हणून काम केलें.१९४८त ताणें राजकारणांत वांटो घेतलो आनी लिबरल पक्षाचो वांगडी जालो.फुडें तो संसदेचेर वेंचून आयलो आनी कॅनडाचो परराश्ट्रमंत्री म्हणून ताका नामना मेळ्ळी.नाटो हे संघटनेचे स्थापनेंत ताचो वांटो आशिल्लो.१९५१-५२ ह्या काळांत तो नॉर्थ अॅटलांटिक काउन्सिलाचो अध्यक्ष आशिल्लो.१९५२त संयुक्त राश्ट्रांचे आमसभेचो अध्यक्ष म्हणून एका वर्साखातीर ताची नेमणूक जाली.सुएझ कानाल प्रस्ना वेळार ताणें घेतिल्लो निर्णय म्हत्वाचो थरलो.ताणें अमेरिकेंत वचून संयुक्त राश्ट्रां हे संघटनेचें एक आणिबाणी संरक्षण पथक तयार थरलो.

ताणें अमेरिकेंत वचून संयुक्त राश्ट्रां हे संघटनेचें एक आणिबाणी संरक्षण पथक तयार केलें.ताचे मध्यस्तीन इंग्लंड,फ्रांस ह्या देशांमदलें झूज बंद जालें आनी थंय शांतताय प्रस्थापीत जाली.ह्या ताच्या वावराक लागून ताका १९५७ वर्साचो संवसारीक शांततायेचो नोबॅल पुरस्कार मेळ्ळो.१९५८त तो लिबरल पक्षाचो फुडारी जालो.पीअर्सनान ह्या पक्षाची विस्तटिल्ली घडी परत बसयली आनी १९६२ च्या सार्वत्रीक वेचणुकेंत ह्या पक्षाक २६५ तले १८ जागे मेळ्ळे.

पूण ह्या वेळार ताका शासन घडोवपाची संद मेळ्ळी पूण १९६३च जॉन डीफिन बेकराचें सरकार बरखास्त जावन परत वेंचणुको जाल्यो आनी पीअर्सनाक चड जागे मेळून तो प्रधानमंत्री जालो.ताचे हे कारकिर्दींत ताका सुमार पांच वर्सां जायत्या अडचणींक तोंड दिवंचें पडलें.तरी सगळे प्रस्न तामें शांततायेन आनी विचारपुर्वक हाताळ्ळे.क्यीबॅकची भूमीका ताणें आयकली आनी सत्तावादाच्या संघीय सहकार्याचें सूत्र थारायलें.द्विभाशीक आनी द्विसंस्कृती हांचो अभ्यास करपाखातीर एख रॉयल आयोग नेमलो.ताणें समाजकल्याण येवजण्यो आंखल्यो.ह्याच काळांत खास अशा राश्ट्रीय संबंद घट केले.

१९६५त ताणें सार्वत्रीक वेंचणुको जाहीर केल्यो.पूण हे खेपे ताका फावो तें येस मेळ्ळेंना.निमाणें १९६८त ताणें आपूण जावन राजकारणांतल्यान निवृत्ती घेतली.कांय काळान ताची संवसारीक बॅंकेच्या परकीय आदाराचो अभ्यास करपी समीतीचेरन्मणूक जाली.१९६३-६८ ह्या काळांत प्रधानमंत्री आसतना ताणें संवसारीक शांततायेचो मध्यस्त म्हणून म्हत्वाचें काम केलें.

१९६९त कार्लटन विद्यापिठाचो तो कुलपती आशिल्लो.ऑक्सफर्ड विद्यापिठांत सन्माननीय अधिकारी जावपाचो मान ताका मेळिल्लो.जायत्या विद्यापिठांनी ताका सन्माननीय पदव्यो दिल्ल्यो.तशेंच १९६५त ताका फॅमिली ऑफ मॅन अवॉर्ड मेळिल्लो.

ताका लेखनाची तेचपरी वाचनाची आवड आशिल्ली.ताणें स्फूट आनी ग्रंथांवरवीं भरपूर प्रमाणांत लिखाण केलां.ताचीं डॅमॉक्रसी इन द वर्ल्ड,पॉलिटिक्स (१९५५),द फोर फेसिस ऑफ पीस (१९६४) हीं कांय नामनेचीं पुस्तकां.तेभायर ताची डिप्लोमसी इन द न्युक्लीअर एज (१९५९),पीस इन द फॅमिली ऑफ मॅन (१९६८),द क्रायसिस ऑफ डॅवलपमॅण्ट (१९७०) हीं कांय उल्लेख करपासारकीं पुस्तकां.

संदर्भ[बदल]

https://wikisource.org/wiki/Page:Konkani_Viswakosh_Vol2.pdf/763

https://wikisource.org/wiki/Page:Konkani_Viswakosh_Vol2.pdf/764