पी.टी. उषा

विकिपीडिया कडल्यान
पी.टी. उषा

पी.टी. उषा हांचें पुरीय नाव पिलावुलकांडी थेककेपरंबिल उषा. तीचो ज्लम जून १९६४ ह्या दिसा, पाययोली, कोझिकाडे, केरेला जाल्लो. ती भारतीय ऐथ्लेटिक संघटनाची १९७९सान वागडी आशिल्ली. तीका “ क्वीन अफ ट्रैक फील्ड” अशें पाचारतात.

षान आकर्शकपणान थोडे अंतर भरधाव मारून ऐशयन ट्रैक फील्डान २३ मेडल मेळ्ळे,, जातूतल्यो १४ गोल्ड मेडल आशिल्यो. जेन्ना ती मेदानांन धावताली, ती सगळ्या लोकांच्या मोगाची आसली. तीका लोक मोगान पाययोली एक्सप्रेस आनी गोलडन गर्ल ह्या नावांन उलो करतात.

आयुश्यक्रम[बदल]

पी.टी.उषान आपल्या आयुश्यक्रमकाची सुरवात शाळेक साकून चालू केल्ले, थंय तीणें आपणाकून व्हड आशिल्याक फाटी घातील्लें आनी हे पळोवन तीच्या गुरूक तीचें भितर शक्यताय दिसली. १९ वर्साची आसतना ती भरतांतली तरणी धावपी आशिल्ली जिणें भरताक फुडें वेल्लो.

प्राप्ती[बदल]

पी.टीं उशान, ४x१०० मीटर रीलेन, वालदिवल जयालक्ष्मी, रचीता मिसत्री आनी इ.बी.शायला हांचा सांगाता भारताक १९९८ ऐशयन चैम्पीअन्शिपीन मुखार वरून आपणाल्या खेळगडयांचा सांगाता भारतीक गोल्ड मेडल फावो केलें.

रिटाइमॅट[बदल]

पी.टी.उषान १९९० ह्या वर्सा खेळांतल्यान परतरपाचो निवाडो केलो. 1915 वर्सा एका जखमाक लागून पी.टी. उषाच्या धोपराचे ओपरेसाव जाल्लें जें परत मुखार आयलें आनी हाका लागून तिका चार म्ह्यने कांयच करूंक मेळूंक ना. हाकाच लागून तिचें खेळांत परतुपाची शक्यताय कमी जाली. आपल्या बर्याच खातीर तिणें सेवावृत्तीची घोशणा केली.

संदर्भ[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=पी.टी._उषा&oldid=214085" चे कडल्यान परतून मेळयलें