प्रकाश पर्यकर

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

प्रकाश पर्यकर हांचाे जल्म(३०-०७-१९६८)वर्सा सत्तरी म्हालांतल्या धावे तार गांवात जालाे.ते एक संवेदनशील लेखक आसून काेंकणी साहित्य प्रकार मळार ताणी आपली खाशेली अशी सुवात निर्माण केल्या. कविता,कथा,ललित,निबंद,बालनाटय,अशे विविध सािहत्यप्रकार तांणी समर्थपणान कळयल्यात.१९९४ वर्सा सावन काेंकणी विशयांत अध्यापन करतात.सध्या तें गाेंय विध्यापीठांत काेंकणीचे अध्यापक म्हूण वावुरता.गाेंय तशेंच अखिल भारतीय पांवडया वयल्या परिसवांदांनी आनी कार्यशाळांनी वांटेकार जावन जायते साेद निबंद तांणी सादर केल्यात.तांच्याे कांय कथा मराठी,हिंदी,उडिया,तेलगू,मल्ल्यालम,पुर्तुगेज, इंगलीश अश्या भासांनी अणकारीत जाल्यात.'कारभारी काेंकणी' (१९९९) पुस्तकाचे ते सहलेखक आसात.'दवरणे' २००५ नांवाचाे तांचाे ललीत निबंद झेलाे उजवाडाक आयला.'इगडी बिगडी था' (२००६) नांवाचाे बालसाहित्याचें पुस्तक उजवाडाक आयलां. जाचे खातीर तांकां राष्ट्रीय बालसाहित्याचाे पयलाे पुरस्कार मेळपाचाे मान २०१० वर्सा फावाे जाला. 'काेल्याचीं नाडेपेन्नां' (२०१०) हें तांचें आनीक एक बालसाहित्यचें पुस्तक. आपउलाेवप ,नाटिका,एकांकी,लेखन करून साबार इनामां तांकां फावाे जाल्यात. 'चंद्रकाेर' कथेक कथा दिल्लीचाे २००१ वर्साचाे राष्ट्रीय पुरस्कार तांकां फावाे जाला. तशेंच ताचेर एक टेलिफिल्म तयार जालां. आकाशवाणी आनी पणजी दूरदर्शन केंद्राचेर तांणी साबार कार्यावळी सादर केल्यात. १९९८ वर्सा सावन तांचाे म्हादय बचाव आंदाेलनात सक्रीय वाटाे आसा.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=प्रकाश_पर्यकर&oldid=175986" चे कडल्यान परतून मेळयलें