मजकूराशीं उडकी मार

प्रबोधनकार ठाकरे

विकिपीडिया कडल्यान

प्रबोधनकार ठाकरे

प्रबोधनकार ठाकरे

भुरगेपण

प्रबोधनकार ठाकरे ह्या नांवान सगल्यांक परिचीत आसलेले पत्रकार, समाजसुधारक वक्ते आनी इतिहासकार म्हळ्यार केशव सीताराम ठाकरे. प्रबोधनकारांचो जल्म कुलाबा जिल्ल्यांतल्या पनवेलाक 17 सप्टेंबर 1885 दिसा जालो. ताचेमुळावॆं शिश्रण पनवेलाक आनी देवासाक मॅट्रीक पर्यंत जालो. ताचें आस्ते खातीर तांणी इंग्लिश-मराठी भाशांचवर प्रभुत्व संपादन करूक तातूत बप्यांतल्या बप्या ग्रंथांचें तांणी स्वतंत्रतायेन अध्ययन केलें. पनवेलाक आसतना कृ. ना. आठल्ये हांचो सहवास तांकां लाबलो. आठल्ये हांकां ते आपले लेखेनगुरू मानताले.

शिक्षणिक पात्रताय आनी कोकणीखातीर योगदान

ठाकप्यांचो स्वभाव म्हत्वाकांशी आनी हरहुञरी आसलो. ठाकरे हांणी कांय काळ सरकारी नोकरी केली. टंकलेखन, छायाचिञकार, तेलचिञकार, जायरातपटू, विमो कंपनीचे प्रचारक, नाटक कंपनीचे चालक अनेक उहेगूय तांणी केले. इतलें आसुनूय समाजसुघारणेचे आनी समतेचे तळमळीतल्यान केल्ली झुजारी पञकारिता, तशेंच प्रभावी वत्तृत्व आनी इतिहास संशेाधन हांचे खातीर तांची वळख सगल्या जगाक आसा. महात्मा फुले, लोकहितवादी आनी आगरकर हे तांचे आदश आशिल्ले. सारथी, लोकहितवादी आनी प्रबोघन ह्या तांणी चलयिल्ल्या नियतकालिकांचीं नांवांय खुब्ब किदें सांगून वतात . तांची लेखणी भियेनासतना चलत रावली. 20 नोंव्हेंबर 1973 दिसा हो काळा फुडें आसपी मनीस काळाच्या पड्डया आड गेलो.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=प्रबोधनकार_ठाकरे&oldid=214057" चे कडल्यान परतून मेळयलें